Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Jozef Bíreš ocenil prácu poľovníkov

04-09-2023

Uplynulý víkend ( 2. a 3. 9. 2023) sa v areáli Múzea vo Svätom Antone konal už 31. ročník Celoslovenských poľovníckych slávností, širokej verejnosti známych ako Dni sv. Huberta. Vyhľadávanú dvojdňovú oslavu s bohatým náučným sprievodným programom otvoril v sobotu predpoludním minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš. Po slávnostnom príhovore udelil rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré sa významnou mierou aj praktickou činnosťou zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva.

Dni svätého Huberta sa konali pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Aj počas tohtoročných osláv boli pre návštevníkov Múzea vo Sv. Antone pripravené zaujímavé výstavy a podujatia približujúce predovšetkým poslanie poľovníctva, ktorým je najmä ochrana životného prostredia. Celoslovenské poľovnícke slávnosti sú tradične ideálnou príležitosťou na odovzdanie ocenení nasledujúcim osobnostiam:

Rezortné vyznamenanie I. stupňa získal:

  • Tamás Marghescu, bývalý generálny riaditeľ CIC - Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zver za dlhoročnú medzinárodnú spoluprácu so Slovenskou poľovníckou komorou a Slovenským poľovníckym zväzom

Rezortné vyznamenanie II. stupňa získali:

  • Prof. Ing. Jaroslav Šálka, vysokoškolský učiteľ Technickej univerzity vo Zvolene za pedagogickú, publikačnú a výskumnú činnosť hlavne v oblasti ekonomiky lesníctva a poľovníctva
  • Ing. Jozef Jursa, CSc., prezident Slovenskej kynologickej jednoty, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, za rozvoj poľovníctva na Slovensku na úseku poľovníckej kynológie, za organizovanie výstav a skúšok psov, tvorbu kynologických predpisov, predseda Kynologickej rady SPZ a SPK, predseda Klubu chovateľov krátkosrstých stavačov
  • Ing. Zdenko Kondík, pracovník Okresného úradu Michalovce, predseda OPK Sobrance, pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za celoživotnú prácu a rozvoj poľovníctva na Zemplíne

Rezortné vyznamenania III. Stupňa získali:

  • Ing. Jozef Lazár, pracovník Okresného úradu Košice, pri príležitosti životného jubilea 60 rokov, za dlhoročnú aktívnu prácu v štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva, za rozvoj poľovníctva v Košickom kraji
  • Ing. Ján Vavrek, pracovník LESY SR, š. p., riaditeľ organizačnej zložky Východ, za celoživotnú prácu, hlavne za dosiahnuté výsledky v chove zveri v režijných revíroch štátnych lesov v regióne Gemera a rozvoj Zvernice Betliar a Rákoš
  • Ing. Rudolf Gábriš, bývalý pracovník LESY SR, š. p. z odštepného závodu Prievidza za celoživotnú prácu, hlavne za dosiahnuté výsledky v chove zveri, rozvoj a zveľaďovanie režijných revírov štátnych lesov
  • Ing. Marcel Lehocký, PhD., pracovník LESY SR, š. p. organizačná zložka Východ, za zveľaďovanie a dosiahnuté výsledky v chove zveri v režijných revíroch štátnych lesov, hlavne za rozvoj zvernice Betliar
  • Ing. Peter Kuric, pracovník generálneho riaditeľstva LESY SR, š. p., pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za zveľaďovanie režijných revírov štátnych lesov
  • PhDr. Ľubomír Kľúčik, redaktor televíznej relácie Halali, za spoluorganizáciu najvýznamnejších celoslovenských poľovníckych podujatí a hlavne za propagáciu slovenského poľovníctva doma a v zahraničí.

„Je mi cťou, že za dlhoročnú záslužnú prácu a dosiahnuté výsledky pri rozvoji lesníctva a poľovníctva sme aj tento rok udelili rezortné vyznamenania významným prítomným osobnostiam, ktoré sa zasadili o rozvoj poľovníctva a najmä jeho súlad s dnešnými požiadavkami pôdohospodárstva i ochrany životného prostredia,“ uviedol pri oceňovaní minister Bíreš.

Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni Sv. Huberta 2023 (VIAC INFORMÁCIÍ TU) sa niesli v duchu odkazu legendy o sv. Hubertovi „Zver nielen loviť, ale najmä chrániť a pochopiť jej význam v prírode“. Na otvorení podujatia sa zúčastnili vzácni zahraniční hostia a autority poľovníckych organizácií aj z Čiech, Maďarska a Poľska.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood