Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia "Zdravie a pohoda zvierat“

27-05-2010

Národný Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu „Zdravie a pohoda zvierat“, ktorá sa uskutoční 30. 09. – 01. 10. 2010 v Košiciach. Táto konferencia nadväzuje na cyklus úspešných konferencií z pred dvoch rokov, ktoré boli zamerané na zoonózy. Hlavnými témami tohtoročnej konferencie  budú:

  • EFSA - Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
  • Welfare farmových zvierat
  • Vplyv chovateľského  prostredia na zdravotný stav zvierat
  • Hygiena chovu farmových zvierat a kvalita živočíšnych produktov
  • Zdravie zvierat vo vzťahu k verejnému zdraviu.

Viac informácií o pripravovanej konferencii nájdete v priloženom I. cirkulári, na web stránkach MP SR a UVL.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood