Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Mak siaty – tradičná slovenská plodina

04-05-2010

pozvánka na odborný seminár

termín konania: 25.5.2010

Dňa 25. mája 2010 sa uskutočnil v priestoroch Agroinštitútu Nitra š.p. odborný seminár „Mak siaty – tradičná slovenská plodina“. Seminára sa zúčastnilo vyše 50 poslucháčov a odborné prednášky boli poskytnuté všetkým účastníkom v podobe zborníka príspevkov s praktickou obrazovou prílohou.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood