Facebook Statistics

Aktuality

Katalóg poľnohospodárskej techniky a stavieb od NPPC prináša transparentnosť v projektových výzvach

13-12-2022

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ako vedecko-výskumná organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo tento rok unikátny Katalóg poľnohospodárskej techniky a stavieb, ktorý významne stransparentňuje a urýchľuje úspešným žiadateľom o peniaze z projektových výziev proces nákupu techniky a výstavbu poľnohospodárskych budov.

Katalóg z dielne NPPC aktuálne obsahuje viac než 500 položiek, ktoré boli indexované k 30.06.2022 čo znamená, že ceny už zohľadňujú súčasnú infláciu.

„Keďže minulosť ukázala, že aj verejné obstarávanie sa dalo manipulovať tak, že kombajn, ktorý v Nemecku bežne predávali za 350 000 EUR stál u nás až pol milióna EUR, zvolili sme cestu stanovenia tzv. katalógových cien, to znamená na techniku, stavby a zariadenia je v katalógu podľa určených parametrov stanovená cena v eurách, z ktorej sa vypočíta výška finančnej podpory pre oprávneného žiadateľa podľa príslušnej intenzity pomoci, čo môže byť až 75%. Odpadne tak celý proces verejného obstarávania a nákup techniky sa pre žiadateľa urýchli," odôvodnil začiatkom roka 2022 vznik katalógu minister Samuel Vlčan.

Poľnohospodári už katalóg využili pri predkladaní projektov na výzvu  52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1 ,,Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov" v hodnote 110 miliónov EUR, ktorú už Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhodnocuje. Katalóg sa v budúcnosti rozšíri o ďalšie položky, aby sa čo najviac zrýchlil a zjednodušil nákup širokého spektra technológií, zariadení a budov, ktoré poľnohospodári každodenne potrebujú pri pestovaní rastlín alebo chove zvierat.

Katalóg je dostupný na: https://katalog.apa.sk/