Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ján Mičovský: Slovensko sa môže stať ovocinárskym rajom

01-07-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský navštívil ovocné sady v Dunajskej Lužnej. Priamo na mieste si prezrel výrobné kapacity ovocinárskeho odbytového družstva a diskutoval s ovocinármi.

  • Šéf agrorezortu sa priamo v teréne presvedčil o vývoji tohtoročnej sezóny
  • Najviac sa na Slovensku darí pestovať jablká, ktoré sú našim najtradičnejším druhom ovocia
  • Minister Mičovský diskutoval na aktuálne témy  so zástupcami Ovocinárskej únie SR

Šéf agrorezortu sa osobne zaujímal o vývoj tohtoročnej sezóny, ako aj o lepšie riešenia pre pestovateľov, ktorými by sa zvýšila naša konkurenciechopnosť, ale i sebestačnosť. „Ak máme darovanú takúto krásnu zem, ako je na Slovensku, sme povinní ju využívať a vy, ovocinári, to len potvrdzujete,“ povedal Ján Mičovský.

Slovenských ovocinárov trápi viacero problémov, ktoré je nevyhnutné riešiť. Jedným z nich je Zákonník práce. „Ten v súčasnosti  výrazne limituje zamestnávateľov i samotných zamestnancov pri zbere úrody,“ uviedol Mičovský. „Ďalej musíme riešiť aj škody spôsobené zverou a práve preto v decembri predložíme návrh novely Zákona o poľovníctve, ktorý bude prinášať riešenia nadmerného stavu lesnej zvery.“

Veľmi kľúčovou témou diskusie bola podpora pri zakladaní nových sadov a budovaní moderných skladov, ale i riešenia závlahových systémov vzhľadom na vývoj klimatických podmienok. „Máme podmienky na pestovanie všetkých druhov ovocia, okrem citrusov. Slovensko sa môže stať ovocinárskym rajom,“ uviedol Mičovský.

Najviac sa na Slovensku darí pestovaniu jabĺk, ktoré na našom území patria medzi najtradičnejší druh ovocia. Jablone predstavujú na Slovensku približne 41% z celkovej výmery všetkých ovocných sadov. Ďalším najviac pestovaným druhom je orech kráľovský (20%) a slivky (11%). V SR bolo koncom minulého roka evidovaných 479 ovocinárskych subjektov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood