Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Hovorme o jedle

21-09-2015

Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 12. 10. 2015 do 16. 10. 2015 tretí ročník týždňa „HOVORME O JEDLE“.

Všetky aktivity v rámci týždňa HOVORME O JEDLE sú určené pre žiakov a učiteľov základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Počas týždňa "HOVORME O JEDLE" sú pripravené tieto aktivity:

1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"

2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"

3. literárna súťaž "NAČO SÚ NÁM POLIA, SADY"

Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Týždeň „HOVORME O JEDLE“ je realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky a Štátna veterinárna a potravinová správa.

Projekt finančne podporili Mliečny fond, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, spločnosť Ematech s.r.o. a Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce. Ceny do súťaží venovali spoločnosti Hyza a.s., Novofruct SK, s.r.o., Apimed a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava. Ďalšími partnermi projektu sú Slovenský cukrovarnícky spolok, Únia hydinárov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.

Ak sa chcete zapojiť do aktivít v rámci týždňa HOVORME O JEDLE a hrať o zaujímavé ceny, zaregistrujte svoju školu v termíne od 14. 9. 2015 do 11. 10. 2015. Registračný formulár spolu s ostatnými podrobnými informáciami o aktivitách „HOVORME O JEDLE“ nájdete na stránke: www.opotravinach.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood