Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ekoschémy musia byť motivujúce, inak ich pôdohospodári nebudú využívať

23-09-2021

Minister Samuel Vlčan predstavil na konferencii venovanej ekoschémam pracovný návrh ich nastavenia, ktorý bude do konca roka predložený do Bruselu na schválenie. Ekoschémy sú novým nástrojom Európskej únie v nasledujúcom eurofondovom období na dosahovanie cieľov EÚ v oblasti životného prostredia, znižovania COv atmosfére a v boji proti klimatickej kríze.

,,Pokiaľ sa nám nepodarí dohodnúť s Bruselom zmysluplné nastavenie ekoschém, naši poľno a lesohospodári ich nebudú môcť využívať a celé opatrenie sa minie účinku. Pritom ich hlavná myšlienka je ušľachtilá. Aj Slovensko chce prispieť ku klimatickým cieľom a ochrane biodiverzity, či zlepšovaniu životných podmienok hospodárskych zvierat. Musíme však dosiahnuť aj posilnenie konkurencieschopnosti našich poľnohospodárov v rámci EÚ,“ uviedol vo svojej prezentácii minister Samuel Vlčan počas konferencie EKOSCHÉMY 2023 – 2027 v Pravoticiach.

Preto sa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pri návrhu ekoschém rozhodlo ísť striktnou cestou dodržiavania ekonomických pravidiel. V opačnom prípade neprinesú želaný efekt uplatňovania zelenších postupov v pôdohospodárstve.

Minister Vlčan pripomenul aj nespravodlivosť, ktorej čelia naši pôdohospodári v porovnaní so zvyškom únie. Únia totiž nenaplnila sľub, že naši pôdohospodári budú dostávať rovnakú výšku priamej platby na hektár ako farmári v ,,starých“ krajinách únie. Aktuálne máme prísľub, že do roku 2027 budú vo výške 85%. Vzhľadom na podmienky fungovania jednotného trhu toto minister nepovažuje za férový prístup.

„Všetky opatrenia pre našich pôdohospodárov musia byť ekonomicky prijateľné. Len napríklad pri potravinách skončí 35 – 40% produkcie v odpade. S produktami agropotravinárskeho sektora sa pritom každý z nás stretne minimálne trikrát za deň a preto je pre vládu SR táto oblasť mimoriadne dôležitá. Na vidieku nám záleží,“ uzavrel Vlčan.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood