Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

EFSA vydal register odkazov na zdravotné tvrdenia

03-06-2010

Tento dokument obsahuje zoznam 4185 odkazov na vybrané zdravotné tvrdenia, ktoré boli podložené dostatočným množstvom vedeckých dôkazov a  sú teda vhodné na proces následného schvaľovania. Okrem toho obsahuje zoznam odkazov na tvrdenia, ktoré boli prijaté Panelom pre dietetické výrobky, výživu a alergie v roku 2009 potom, čo dostal vysvetlenie od Komisie v novembri 2009. Tento zoznam odkazuje na tvrdenia získané z rozdielnych zdrojov a tiež tvrdenia, ktoré boli pred tým nesprávne zaradené, alebo v zozname chýbali. Dokument je rozdelený do štyroch častí:

  • Consolidated list of Article 13 health claims – part 1
  • Consolidated list of Article 13 health claims – part 2
  • Consolidated list of Article 13 health claims – part 3
  • Consolidated list of Article 13 health claims – part 4

Tento zoznam je len orientačným dokumentom a nemá legislatívny význam. Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré už boli posúdené a následne schválené resp. zamietnuté môžete nájsť na webových stránkach Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/community_register/health_claims_en.htm

Na tejto stránke zároveň nájdete zoznam schválených výživových tvrdení uverejnených v prílohe nariadenia EC/1924/2006:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/community_register/nutrition_claims_en.htm

EFSA na svojich stránkach postupne uverejňuje vedecké stanoviská k jednotlivým výživovým tvrdeniam s odôvodnením schválenia resp. zamietnutia daného tvrdenia: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs.htm

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood