Facebook Statistics

Aktuality

Ani jeden z uchádzačov na GR PPA nesplnil podmienky

20-01-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo koncom minulého roka výberové konanie na generálneho riaditeľa (GR) Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Uchádzači sa mohli prihlásiť do 15. januára 2021. 

Z piatich prihlásených kandidátov ani jeden nesplnil náročné podmienky výberu.

„Je to zistenie, ktoré ma neteší, ktoré je vážne a svedčí o tom, že kritériá boli postavené korektne a primerane tejto funkcii. Z toho vyplýva jednoznačný záver, že budeme musieť výberové konanie na túto pozíciu zopakovať," vyjadril sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský. 

Špecifické kritériá a požiadavky na výber kandidátov boli stanovené tak, aby zodpovedali náročnosti a zodpovednosti, ktorú si vyžaduje pozícia GR PPA a sú bežné na pozíciách vrcholových manažérov. Vysoká odbornosť, analytické a manažérske schopnosti, osobná integrita, schopnosť zvládať stres a výborné komunikačné zručnosti, riadiaca, koordinačná a metodická skúsenosť na celoštátnej, prípadne medzinárodnej úrovni v  oblasti prípravy a realizácie implementácie projektov z verejných zdrojov, z fondov Európskej únie, boli dôležitými predpokladmi pre výber nového generálneho riaditeľa PPA. Podmienkou pre zaradenie do výberového procesu bol aj projekt koncepcie rozvoja PPA.

„Rozhodne nie je našou predstavou zľaviť z kritérií. Budeme musieť rozšíriť okruh nášho záujmu, hľadať človeka aj v okolitých krajinách. Verím, že nájdeme toho správneho kandidáta," doplnil Ján Mičovský.

Výber kandidátov sa mal uskutočniť formou výberového rozhovoru s odbornou komisiou a verejnosti mal byť sprístupnený cez online prenos.


Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood