Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort je aktívny pri riešení mimoriadnej situácie

28-02-2022

Dnes sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Rokovania sa opätovne zúčastnili zástupcovia Zväzu obchodu (ZO), Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Agrárnej komory Slovenska (AKS) a Potravinárskej komory Slovenska (PKS) a konkrétnych obchodníkov. Hlavným bodom programu rokovania bola aktuálna situácia so zásobovaním potravinami na našom území a súčinnosť pri realizovaní humanitárnej pomoci pre obyvateľov Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko na Slovensku v dôsledku ozbrojeného konfliktu vo svojej domovine.

Agrorezort naďalej monitoruje zásoby strategických tovarov v obchodných sieťach a ich distribučných skladoch v zmysle Memoranda o zabezpečení dostatočnej potravinovej zásoby v čase núdzového stavu, ktoré podpísali obchodníci s MPRV SR počas pandémie COVID-19. Obchodníci dnes opätovne deklarovali, že stav zásob je dostatočný a zásobovanie v obchodoch plynulé na celom území Slovenska.

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (platí od 26. 2. 2022) MPRV SR poskytne pri realizovaní humanitárnej pomoci skladové priestory pre potravinový a iný nevyhnutný tovar v rezortných prevádzkach (ŠVPS a LPM Ulič), ktoré sú situované v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Zároveň bola aktualizovaná kapacita lôžok, ktoré agrorezort dokáže poskytnúť pre potreby ubytovania vojnových utečencov z územia Ukrajiny. Momentálne ide už o vyše 700 takýchto lôžok v organizáciách pod gesciou MPRV SR. Agrorezort sa podľa pokynov ministra Samuela Vlčana aktívne zúčastňuje aj rokovaní koordinačného štábu MV SR a je plne súčinný pri realizovaní pomoci a vyplývajúcich úloh na zvládnutie mimoriadnej situácie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood