Facebook Statistics
Značka Kvality

Kupujte slovenské potraviny

Ako vajce vajcu sa podobá, no každé iný pôvod má

vajcia

Obdobie pred sviatkom Veľkej noci je špeciálne náročné najmä na spotrebu vajec. Zemiakový šalát bez varených vajíčok si snáď ani nevieme predstaviť. O to viac, ak sa v rámci tajného rodinného receptu do zemiakového šalátu pridáva aj poctivo vyšľahaná domáca majonéza zo surových vaječných žĺtkov.

Kladieme si ale pri nákupe otázku, akého sú vajcia pôvodu? Nápis na krabičke hlásajúci „Slovenská republika“ v skutočnosti nemusí znamenať aj pôvod samotného vajíčka.

Vajcia, tak ako aj iné produkty na trhu, upravuje európska ale aj slovenská legislatíva a konkrétne  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a v nariadení Komisie (ES) č. 589/2008 o obchodných normách pre vajcia. To zaručuje rovnakú kvalitu vajec na našom voľnom trhu. Ale vajcia sú predsa len jedinečná komodita, pretože v našej gastronómii ich často využívame surové a preto rýchlosť doručenia vajca z farmy až na váš stôl v tomto procese zohráva naozaj dôležitú úlohu.

Označenie na škrupine vajec

Autor obrázka: Sloboda zvierat

Čo nám hovoria jednotlivé čísla, ktoré sú vyrazené na škrupine vajec? Napr. 2 SK MI 6-3

Prvé číslo označuje z akého chovu pochádza dané vajce -aký bol životný priestor sliepky, ktorá ho zniesla:
0 – označuje vajce z ekologického, čiže BIO chovu
1 – označuje vajce, ktoré zniesla nosnica z voľného výbehu
2 – označuje chov na podlahe, podstielkový chov, bidielka
3 – označenie vajíčok, kde chov nosníc bol v obohatených klietkach, klietkový chov (bez bidielok a podstielky)

Po čísle nasledujú dve písmená, ktoré označujú kód krajiny pôvodu. Napr. SK -Slovenská republika, CZ – Česká republika, PL – Poľsko, HU – Maďarsko, AT – Rakúsko,….

Ako posledné sa uvádza registračné číslo podniku. Ide o individuálne číslo každého podniku. V SR sa toto číslo skladá zo skratky okresu, v ktorom sa prevádzkareň nachádza a poradového čísla v rámci spomínaného okresu. Napr. MI 6-3, čiže chov je v Michalovciach a poradové číslo prevádzkarne je 6 – 3. V CZ je to štvorčíslie. Napr. 2685. ….

Predaj balených vajec a ich označenie

Obal obsahuje veľa dôležitých a užitočných informácií. Tie najvýznamnejšie, ktoré sa na obale musia vždy uvádzať, sú:

Počet vajec v balení – nezáleží len na výrobcovi, aký má spôsob počtu zabalených vajec. Ako spotrebitelia sme si už zvykli, že vajcia je možné zakúpiť celoročne. Preto ak práve nepotrebujete výrazne vyššie množstvo vajec, siahnite po primeranom množstve Predídete tak zbytočnému plytvaniu potravinami.

Označenie baliarne, čiže značka štátu, kde boli vajíčka balené. Číslo baliarne neinformuje o pôvode vajec! Z obalu na vajcia sa nedá zistiť, z ktorej krajiny vajcia pochádzajú. Kto chce kupovať slovenské vajcia musí hľadať označenie SK v kóde, ktorý je vyrazený na škrupine vajec. Dobrou radou v tomto prípade je, ak to umožňuje obal, neváhať a pozrieť sa do vnútra obalu. Toto je najčastejšia chyba, ktorú robia spotrebitelia. V domnienke, že obal uvádza slovenskú baliareň, musí balenie obsahovať automaticky aj slovenské vajcia. Opak je však často pravdou.

Označenie triedy kvality vajec podľa akosti na tri triedy. Najčastejšie sa v obchodoch môžete stretnúť s balením vajec triedy A alebo so slovom  „čerstvé vajcia“. Pre maloobchodný predaj sú určené vajcia triedy A s možnosťou doplnenia označenia „čerstvé vajcia“ alebo „extra“ alebo „extra čerstvé vajcia“. Slová „extra“ alebo „extra čerstvé“ sa môžu na obaloch obsahujúcich vajcia triedy A používať ako doplňujúce kvalitatívne údaje až do deviateho dňa po znáške vajec. Ide o označenie na páske, ktorá sa musí po deviatich dňoch po znáške vajec zo spotrebiteľského obalu odstrániť. Trieda B sú druhá akosť alebo konzervované vajcia a trieda C sú vajcia vyradené, určené pre potravinársky priemysel.

Skupina hmotnosti, hmotnostné triedy sú označené príslušnými písmenami, a to:

S – malé, t. j. pod 53 g,
M – stredné, t. j. 54 g až 62 g,
L – veľké, t. j. 63 g až 72 g a
XL – veľmi veľké, t. j. viac ako 73 g.

(Ak je na obale uvedené „vajcia rôznej veľkosti“, ide o netriedené vajcia a udáva sa celková minimálna hmotnosť v gramoch).

Označenie dátumu minimálnej trvanlivosti vajec sa taktiež vždy uvádza na obale. Vajcia sa triedia, označujú a balia do desiatich dní po znáške. Vajcia by sa mali skonzumovať do 21 dní po znesení. Na obale môžete mať uvedené aj „extra čerstvé“- to platí len do spomínaných deviatich dňoch.

Obal taktiež obsahuje informácie, aký je odporúčaný spôsob skladovania, pretože samotné skladovanie má výrazný vplyv na trvanlivosť vajec.  Odporúča sa  držať vajcia po nákupe v chlade, v teplote od 5 °C do 18 °C. Dlhodobejšie skladovanie pre vyššej teplote môže mať negatívne zdravotné následky po ich konzumácií.

Ďalšími významnými informáciami sú aj údaje o metóde chovu nosníc (či ide o chov klietkový, podstieľkový, alebo voľný výbeh, a iné). Poslednou dôležitou informáciou je vysvetlenie významu kódu výrobcu, ktoré najčastejšie nájdete vo vnútri obalu a preto ak by ste si neboli istý, akého pôvodu sú vajcia zabalené v danom obale,  tohto kódu to zaručene identifikujete.

Pri predaji nebalených vajec sú povinne uvádzané informácie o niečo stručnejšie. Stačí, že je uvedená trieda kvality, hmotnostná trieda, údaj o spôsobe chovu,  vysvetlenie významu kódu výrobcu,  dátum minimálnej trvanlivosti. Pri predaji vajec priamo od chovateľa stačí, ak chovateľ bude uvádzať len informácie o chovateľovi  dátum znášky a dátum minimálnej trvanlivosti.

Čo je to Značka kvality SK

Ak chcete mať istotu, že výrobok bol naozaj vyrobený na Slovensku a zo slovenských surovín, kupujte potraviny, ktoré majú na obale uvedené logo Značky kvality SK. Je to označenie, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva udeľuje poľnohospodárskym a potravinárskym produktom. Ak je výrobok označený Značkou kvality SK znamená to, že minimálne 75% tvorí podiel domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky. Skladba potraviny musí byť doložená laboratórnymi skúškami. Ak má výrobok nadštandardné vlastnosti, má právo používať zlaté logo Značka kvality SK Gold.

V súčasnosti máme zaregistrovaných 1223 výrobkov Značky kvality SK od 151 slovenských výrobcov. Medzi výrobkami nájdete cukrárske a pekárenské výrobky, mäso a mäsové výrobky, konzervy, mliečne výrobky, víno, ryby a ďalšie.

Viac sa dočítate tu: www.znackakvality.sk
Nájdete nás aj na Facebooku: www.facebook.com/ZnackaKvalitySK

značka kvality logoZnačka kvality SK je národným programom podpory kvalitných slovenských potravín a výrobkov.  Označenie podporuje spotrebu domácej potravinovej produkcie v rozvíjajúcom sa konkurenčnom prostredí medzinárodného obchodu. Značka kvality zároveň slúži ako jeden z prostriedkov identifikácie domácej produkcie pri ktorej výrobca rešpektuje dodržanie technologického postupu výroby, vysokú mieru kvality a zdravotnú nezávadnosť.

Spotrebiteľ je grafickým logom vytvoreným v národných farbách, informovaný, že kupuje kvalitné potraviny vyrobené na Slovensku. Označenie Značkou Kvality SK sa teší mimoriadnej obľube výrobcov v agrosektore a u spotrebiteľa je dobre etablovaným označením.

značka kvality GOLD logoVýrobky  významnou mierou prevyšujúce štandardnú mieru kvality sú oceňované označením Značka kvality SK GOLD.

Značka kvality SKZnačka kvality SK GOLD je významnou aktivitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti podpory domácich potravín a výrobkov.

NOVOGAL, a.s.
Hlboká cesta 1421
941 31 Dvory nad Žitavou
http://www.novogal.sk/

 • 6 slepačích vajec OMEGA – ZK SK
 • Slepačie vajcia 858 L – ZK SK
 • Slepačie vajcia 858 M – ZK SK
 • Slepačie vajcia Tuzemské 30 ks – ZK SK

JANEK spol. s.r.o.
Dolný Moštenec  122
017 01  Dolný Moštenec
http://www.janek.info/

 • Slepačie vajcia triedy A z klietkového chovu o hmotnostnej kategórii S,M,L – ZK SK
 • Slepačie vajcia triedy A z podstielkového chovu o hmotnostnej kategórii S,M,L – ZK SK GOLD

HYDINA HOLDING, s.r.o.
Priemyselná 4606
031 01 Liptovský Mikuláš
http://www.hydinaholding.sk/

 • Tatranské čerstvé vajcia M10 – ZK SK
 • Tatranské čerstvé vajcia L z klietkového chovu – ZK SK
 • Tatranské čerstvé vajcia L z podstieľkového chovu – ZK SK
 • Tatranské čerstvé vajcia M z podstieľkového chovu – ZK SK
 • Tatranské čerstvé vajcia S z klietkového chovu – ZK SK
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood