Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Agrorezot žiada ľudí, aby boli v prírode ohľaduplnejší

24-04-2020

MPRV SR SR vyzýva ľudí, aby sa v prírode správali ohľaduplnejšie. Príroda je domovom voľne žijúcej zveri, kde sme len hostia a mali by sme sa tak aj správať. Na poliach a lúkach sa na jar rodia mláďaťa, hniezdi vtáctvo a rastie úroda. Zvýšený počet neohľaduplných ľudí v prírode však spôsobuje značné škody a smrť voľne žijúcej zveri.

„Príroda je dar, ktorý by mal mať pre nás tu najvyššiu cenu. To ako sa k nej správame, je zrkadlom našich hodnôt k životu a pobyt v nej by mal byť tým najkrajším, ale aj najpokojnejším relaxom. Prosím preto obyvateľov, aby sa k prírode správali s láskou a rešpektom tak, aby ostala krásna a čistá aj pre ďalšie generácie,“ uviedol Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V posledných dňoch sa výrazne zvýšil pohyb ľudí v prírode. Je to pochopiteľné, príroda je krásna, je skvelé počasie a vzhľadom na opatrenia v súvislosti s koronavírusom, v prírode hľadajú mnohí útočisko a bezpečie.

Agrorezrot však registruje viaceré prípady útokov psov na voľné žijúcu zver, ktoré skončili pre zver tragicky. Beh zo strachu o svoj život môže v týchto dňoch stáť srnu, ktorá je aktuálne v poslednom štádiu gravidity život, prinajmenšom predčasný pôrod, ktorý jej potomstvo nemá šancu prežiť. Ak napríklad samica vtáctva zo strachu na dlhší čas opustí svoje hniezdo, vajíčka môžu ochladnúť až tak, že z jej potomstva už nič nebude. Zvyšuje sa aj porušovanie vjazdu motorových vozidiel do prírody a vidieť aj väčšie množstvo vyhodených odpadkov v prírode. Aj poľnohospodári evidujú poškodenú úrodu v dôsledku prechodu turistov a motorových prostriedkov priamo cez plodiny.

MPRV SR preto prosí ľudí, aby sa k prírode správali dôstojne a nepoškodzovali ju svojim správaním. V prírode po sebe nenechávajte odpadky, ak môžete, pozbierajte aj odpadky po nezodpovedných návštevníkoch. Do lesa a na polia nechodievajte autom, štvorkolkou, ani motorkou. Nedovoľte svojim psom naháňať a štvať divú zver a buďte v lese potichu. Agrorezot upozorňuje, aby sa ľudia v žiadnom prípade nedotýkali nájdených mláďat, nie sú opustené, ich mama buď zháňa potravu, alebo pred ľuďmi utiekla a vráti sa keď odídu. Ak na nich ucíti ľudský pach, mláďa pravdepodobne opustí a samé nemá šancu prežiť.

Bezohľadnosťou niektorých návštevníkov prírody dochádza k porušovaniu zákona o ochrane prírody a krajiny, zákona o poľovníctve, zákona o lesoch a zákona o veterinárnej starostlivosti.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood