Facebook Statistics
Značka Kvality

AGROpodcast

AGROpodcast

09-06-2022

Podcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na aktuálne témy priamo z agrorezortu. Dozviete sa, čo všetko sa pripravuje pre poľnohospodárov, potravinárov, lesníctvo, poľovníctvo a rozvoj slovenského vidieka. Moderuje Andrej Wallner:


AGROPODCAST 19

03.03.2023 • 19 • Trvanie: 00:36:42
Bude pre vtáčiu chrípku nedostatok slovenskej hydiny?
Ako sa jej môžu chovatelia vyvarovať a ochrániť svoje chovy?
Máme besnotu pod kontrolou?
Ako zvládame boj s africkým morom ošípaných – čo hovoria aktuálne čísla?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E18

23.12.2022 • S01E18 • Trvanie: 00:30:37
Rok 2022 je vo finále.
Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 bol schválený mesiac pred Štedrým dňom.
Čo všetko sa podarilo úspešne zrealizovať a pripraviť na ministerstve pre našich pôdohospodárov v roku 2022?
A naopak, čo bude horúcou výzvou na rok 2023?
Ako hodnotí spoluprácu s agrorezortom za uplynulý rok najväčšia agropotravinárska samospráva - SPPK?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E17

27.11.2022 • S01E17 • Trvanie: 00:28:20
Takmer rok na ministerstve pôdohospodárstva existuje sekcia stratégií, analýz a prierezových činností.
Čomu všetkému sa venuje?
Ako bude fungovať Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií od januára 2023 a čo bude jeho úlohou?
Čo hovorí najnovšia Zelená správa o slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E16

18.11.2022 • S01E16 • Trvanie: 00:18:46
Kedy bude Slovensko v potravinovej sebestačnosti aspoň na 60%?
Čo všetko ovplyvňuje finálnu cenu potravín?
Na čo všetko by sme si mali dávať pozor pri nakupovaní v obchodoch?
Aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a minimálnou dobou trvanlivosti potravín?
Čo je to Značka kvality a koľko produktov už má takéto označenie?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E15

27.10.2022 • S01E15 • Trvanie: 00:22:08
Lesopoľnohospodársky majetok ULIČ, štátny podnik patrí k významným zamestnávateľom na východe Slovenska – v pohraničí.
Venuje sa poľnohospodárskej výrobe, lesníctvu a spracovaniu drevnej suroviny.
V súvislosti s prevodom území národného parku Poloniny, čaká LPM Ulič zmena.
Ako sa fungovalo dovtedy?
Čo môžu očakávať zamestnanci od 1. januára?
Aké sú očakávania do budúcnosti v LPM Ulič?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E14

20.10.2022 • S01E14 • Trvanie: 00:42:44
Ministerstvo pripravilo bezprecedentnú a historicky najvyššiu pomoc pre poľnohospodárov na kompenzáciu sucha.
Kto všetko sa môže o ňu uchádzať?
Čo sa pripravuje pre ovocinárov, zeleninárov, vinohradníkov a chovateľov rýb?
Nezabúda rezort na potravinárov?
Aké sú závery rokovania ministrov V4, ktorí spolu aj s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo navštívili nedávno Slovensko?
A čo organizačné zmeny od prvého januára?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E13

29.09.2022 • S01E13 • Trvanie: 00:21:57
Aké sú hlavné úlohy a poslanie NPPC?
V čom je kľúčovým prínosom pre ministerstvo pôdohospodárstva a náš agrosektor?
Na čom všetkom aktuálne pracujú v tejto inštitúcii?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E12

11.09.2022 • S01E12 • Trvanie: 00:17:39
Ako najčastejšie trpia stromy a v ktorých lokalitách najviac?
Bude sa meniť zloženie drevín v lesoch?
Máme riešenie na tento problém do budúcnosti?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E11

31.08.2022 • S01E11 • Trvanie: 00:15:28
Budú mať Slováci čím kúriť počas najbližšej zimy?
Je dostatok dreva a štiepky pre domácnosti?
Ako vyriešiť zvýšený záujem a čo bude s kalamitným drevom, ktoré leží v lesoch?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E10

26.08.2022 • S01E10 • Trvanie: 00:34:14
Čo sú to vlastne ekoschémy, ako a odkedy by mali v praxi fungovať?
Budú dostatočne motivujúce pre našich poľnohospodárov?
Dokážu si s nimi poradiť všetci farmári na Slovensku a zároveň zachovať tradičnú výrobu aj postupy?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E09

10.08.2022 • S01E09 • Trvanie: 00:15:38
Čo všetko ponúka 47. ročník výstavy Agrokomplex?
Ako vyzerajú finálne prípravy?
Ktoré novinky z poľnohospodárstva a potravinárstva, ale aj sprievodný program sú pripravené pre všetkých návštevníkov?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E08

05.08.2022 • S01E08 • Trvanie: 00:26:49
Čo robí Ministerstvo pôdohospodárstva v boji so suchom?
Aká je budúcnosť vodozádržných opatrení, ale aj závlahových systémov na Slovensku?
Kedy začne fungovať Klimatický fond pre pôdu - komu bude táto pomoc určená, z čoho to bude financované a o aký balík peňazí ročne pôjde?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E07

21.07.2022 • S01E07 • Trvanie: 00:19:24
Ako funguje na Slovensku predaj z dvora?
Majú lokálne potraviny zmysel pri čoraz väčšej dominancii reťazcov na trhu?
V čom sme pri predaji z dvora na Slovensku jedineční a aký je trend v Európe?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E06

14.07.2022 • S01E06 • Trvanie: 00:26:23
S akou víziou prichádza do štátneho podniku Závodisko jeho nový riaditeľ?
Majú vôbec Slováci vzťah k dostihovému športu?
Na čo všetko sa môžeme tešiť v prebiehajúcej sezóne?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E05

06.07.2022 • S01E05 • Trvanie: 00:26:42
Komu je určená výnimočná pomoc, ktorú schválila vláda koncom júna?
O aký balík peňazí ide a dokedy treba prostredníctvom PPA podať žiadosť?
Aké ďalšie investície aj výzvy sa najbližšie pripravujú na podporu poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoj vidieka?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E04

01.07.2022 • S01E04 • Trvanie: 00:24:36
Zvládame na Slovensku africký mor ošípaných?
Kto rieši výskyt diviakov v meste, koho majú ľudia kontaktovať?
Ako si nekúpiť prebaľované a pokazené mäso aj ďalšie potraviny v obchodoch, na čo si najviac treba dávať pozor?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E03

24.06.2022 • S01E03 • Trvanie: 00:20:24
Ako vyriešiť problémy s medveďmi?
Funguje program starostlivosti o medveďa hnedého?
Kde si v Európe s medveďom poradili a ako?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E02

17.06.2022 • S01E02 • Trvanie: 00:17:14
Ako prebiehajú aktuálne výzvy a platby od PPA?
Čo je to Transformačný proces PPA, v akom je štádiu?
Cítil generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss za posledný rok tlaky na svoju pozíciu?

Viac v AGROpodcaste...

AGROPODCAST S01E01

13.06.2022 • S01E01 • Trvanie: 00:20:48
Aký bol rok ministra Vlčana vo funkcii?
Budú ceny potravín ďalej rásť?
Čo hovorí na dianie okolo výberu šéfa Lesov SR, ale aj na PPA?
Viac sa dozviete v AGROpodcaste...

Viac v AGROpodcaste...