Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
816558 Hodejov Rimavská Sobota 51,44
816566 Hodejovec Rimavská Sobota 28,22
816574 Hodkovce Košice - okolie 44,68 *
814539 Hody Galanta 85,30
816582 Hokovce Levice 71,74
816850 Holiša Lučenec 62,21
816884 Holumnica Kežmarok 41,08 *
816728 Holíč Skalica 40,38
816591 Holčíkovce Vranov nad Topľou 20,00
816892 Honce Rožňava 14,50
816906 Hontianska Vrbica Levice 73,02
816931 Hontianske Nemce Krupina 32,83
816973 Hontianske Tesáre Krupina 67,38 *
862673 Hontianske Trsťany Levice 44,13
808512 Horelica Čadca 27,40 *
817007 Horenice Púchov 18,56
817163 Horná Breznica Púchov 8,90
817180 Horná Krupá Trnava 62,92
817171 Horná Kráľová Šaľa 68,15
817210 Horná Lehota Dolný Kubín 18,56
817201 Horná Lehota Brezno 17,93
817287 Horná Mariková Považská Bystrica 12,94 *
817457 Horná Mičiná Banská Bystrica 31,00
817465 Horná Poruba Ilava 21,06
817511 Horná Potôň Dunajská Streda 109,35
817571 Horná Seč Levice 94,54
817589 Horná Streda Nové Mesto nad Váhom 68,41
817597 Horná Strehová Veľký Krtíš 49,62
817627 Horná Súča Trenčín 10,30
817783 Horná Tižina Žilina 12,94 *
817791 Horná Trnávka Žiar nad Hronom 58,28 *
817830 Horná Ves Žiar nad Hronom 14,03
817805 Horná Ves Prievidza 28,42
817708 Horná Štubňa Turčianske Teplice 39,10 *
817848 Horná Ždaňa Žiar nad Hronom 31,21
806901 Horné Brhlovce Levice 40,37
807826 Horné Bzince Nové Mesto nad Váhom 21,76
817970 Horné Chlebany Topoľčany 94,51
810614 Horné Devičany Levice 23,41
817864 Horné Držkovce Bánovce nad Bebravou 44,25
813338 Horné Dubovany Piešťany 81,12
817872 Horné Dubové Trnava 71,66
816621 Horné Holiare Komárno 107,75
817881 Horné Hámre Žarnovica 20,81
821748 Horné Jabloňovce Levice 25,23
822078 Horné Janíky Dunajská Streda 108,06
850501 Horné Kočkovce Púchov 19,11
840076 Horné Krškany Nitra 93,07
817996 Horné Lefantovce Nitra 61,58
833193 Horné Lovčice Trnava 79,46
818011 Horné Mladonice Krupina 23,38
838616 Horné Motešice Trenčín 57,94 *
864714 Horné Mýto Dunajská Streda 141,38
818046 Horné Naštice Bánovce nad Bebravou 23,40
818089 Horné Obdokovce Topoľčany 57,35
874515 Horné Opatovce Žiar nad Hronom 16,00
818097 Horné Orešany Trnava 82,71
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 47,21
818135 Horné Ozorovce Bánovce nad Bebravou 53,60
818143 Horné Plachtince Veľký Krtíš 32,71
849642 Horné Príbelce Veľký Krtíš 65,85
818160 Horné Pršany Banská Bystrica 24,96 *
854204 Horné Rykynčice Krupina 55,96 *
818178 Horné Saliby Galanta 120,51
818194 Horné Semerovce Levice 72,09
818216 Horné Srnie Trenčín 31,89
818232 Horné Strháre Veľký Krtíš 35,15
856274 Horné Sľažany Zlaté Moravce 63,37
862797 Horné Terany Krupina 99,58 *
863939 Horné Topoľníky Dunajská Streda 179,30 *
818259 Horné Trhovište Hlohovec 47,90
818275 Horné Turovce Levice 64,72
818283 Horné Vestenice Prievidza 133,70 *
818291 Horné Zahorany Rimavská Sobota 27,55
872920 Horné Zbrojníky Levice 135,80
818313 Horné Zelenice Hlohovec 84,07
860867 Horné Šipice Krupina 48,65
818241 Horné Štitáre Topoľčany 59,18
862304 Horné Šútovce Prievidza 22,00
874329 Horné Žemberovce Levice 39,40
818321 Horný Badín Krupina 20,36
818356 Horný Bar Dunajská Streda 125,75
810002 Horný Dačov Lom Veľký Krtíš 18,18
818381 Horný Hričov Žilina 73,08 *
865397 Horný Jatov Šaľa 59,34
818399 Horný Kalník Martin 19,03
818402 Horný Lieskov Považská Bystrica 46,49
818411 Horný Moštenec Považská Bystrica 46,54
818429 Horný Ohaj Nitra 68,24
818437 Horný Pial Levice 99,29
862690 Horný Tekovský Hrádok Levice 190,66 *
818453 Horný Tisovník Detva 30,60 *
865834 Horný Turček Turčianske Teplice 39,10 *
818526 Horný Vadičov Kysucké Nové Mesto 25,32
869520 Horný Vinodol Nitra 82,13
875163 Horný chotár Nové Zámky 73,31
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
868949 Horný Ďur Levice 90,21
861103 Horný Štefanov Tvrdošín 16,60
819565 Horný Štál Dunajská Streda 100,70

«« prvý   « späť   3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood