Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 35,65
866725 Valaliky Košice - okolie 47,18
826049 Komárovce Košice - okolie 89,08 *
807435 Bunetice Košice - okolie 18,96
827622 Košická Polianka Košice - okolie 36,58
819107 Milhosť Košice - okolie 59,71
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 50,84
807281 Budulov Košice - okolie 91,80 *
864137 Trebejov Košice - okolie 34,51
809934 Čižatice Košice - okolie 44,18
873977 Žarnov Košice - okolie 30,46
814733 Geča Košice - okolie 53,77
807150 Budimír Košice - okolie 43,78
854328 Byster Košice - okolie 60,80 *
813079 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie 35,21
813087 Malá Vieska Košice - okolie 34,02
865460 Trsťany Košice - okolie 40,00
828238 Kráľovce Košice - okolie 38,92
841471 Turnianska Nová Ves Košice - okolie 44,10
841129 Nižný Klátov Košice - okolie 23,36 *
803413 Bohdanovce Košice - okolie 45,00
838730 Mudrovce Košice - okolie 42,15
816060 Herľany Košice - okolie 39,63
874060 Ždaňa Košice - okolie 46,93
802565 Belža Košice - okolie 53,97
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený