Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
845400 Partizánska Ľupča Liptovský Mikuláš 48,52 *
832481 Parížovce Liptovský Mikuláš 37,36 *
845710 Pavlova Ves Liptovský Mikuláš 38,35
845671 Pavčina Lehota Liptovský Mikuláš 20,03
847054 Ploštín Liptovský Mikuláš 13,52
847721 Podtureň Liptovský Mikuláš 24,09
849774 Pribylina Liptovský Mikuláš 12,51
850292 Prosiek Liptovský Mikuláš 9,74
851892 Ráztoky Liptovský Mikuláš 46,12
950092 Sestrč Liptovský Mikuláš 38,82 *
856886 Smrečany Liptovský Mikuláš 14,79
857254 Sokolče Liptovský Mikuláš 32,11
859656 Svätý Kríž Liptovský Mikuláš 22,12
882011 Svätý Štefan Liptovský Mikuláš 19,59
865494 Trstené Liptovský Mikuláš 22,76
866351 Uhorská Ves Liptovský Mikuláš 13,28
867501 Vavrišovo Liptovský Mikuláš 16,42
867527 Važec Liptovský Mikuláš 11,08
869252 Veterná Poruba Liptovský Mikuláš 22,21
867969 Veľké Borové Liptovský Mikuláš 10,48
866369 Vislavce Liptovský Mikuláš 35,44 *
869830 Vlachy Liptovský Mikuláš 21,56
869848 Vlašky Liptovský Mikuláš 62,52 *
871184 Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 40,48 *
870862 Východná Liptovský Mikuláš 31,80
833274 Zemianska Ľubeľa Liptovský Mikuláš 29,33
872644 Závažná Poruba Liptovský Mikuláš 11,70
874353 Žiar Liptovský Mikuláš 17,90


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený