Monitoring stavu porastov hlavných poľných plodín a vykonávaných poľných prác

07-04-2010

v roku 2010

v roku 2009