Facebook Statistics
Značka Kvality

Obchodná misia Európskej komisie vo Vietname, Singapure a Indonézii 2016 - výzva na prihlásenie

08-07-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v tejto súvislosti oznamuje, že uvedená obchodná misia pod vedením komisára Európskej únie p. Hogana sa uskutoční v dňoch 2. až 9. novembra 2016. V prípade záujmu o zaradenie do delegácie Európskej komisie je potrebné zaregistrovať sa najneskôr do 16. augusta 2016.

Oznam

28-01-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v nadväznosti na oznam z 22. januára 2016 o plánovaných obchodných misiách Európskej komisie v roku 2016 oznamuje, že obchodná misia do Číny a Japonska sa uskutoční v dňoch 16. až 22. apríla 2016.

Obchodné misie Európskej komisie v roku 2016

22-01-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia potravinárstva a obchodu, Odbor obchodnej politiky oznamuje, že Európska Komisia plánuje uskutočniť v roku 2016 nasledovné obchodné misie:


Nariadenie rady (ES) č. 3/2008

05-05-2011
o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Nariadenie komisie (ES) č. 501/2008

05-05-2011
ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood