Facebook Statistics

Obchodné misie Európskej komisie v roku 2016

22-01-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia potravinárstva a obchodu, Odbor obchodnej politiky oznamuje, že Európska Komisia plánuje uskutočniť v roku 2016 nasledovné obchodné misie:

  • Kolumbia a Mexiko – február 2016. Počas tejto obchodnej misie sa uskutoční rad obchodných a tlačových podujatí v Bogote a Mexico City, aby uľahčila prepojenie s miestnymi odberateľmi a médiami.
  • Čína a Japonsko – apríl 2016 (Tokyo, Šanghaj a Peking). Plánujú sa: Biznis semináre, B2B meeting s cieľovými krajinami
  • Vietnam a Indonézia – druhá polovica 2016

V prípade záujmu podnikateľskej sféry zúčastniť sa na obchodných misiách v tretích krajinách za účelom propagácie poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov EÚ je možné sa prihlásiť prostredníctvom emailu na:
agri-promotion-business-delegation@ec.europa.eu

Informáciu o účasti na misiách zasielajte tiež na:
andrea.markovicova@land.gov.sk
Náklady súvisiace s účasťou na týchto misiách znášajú účastníci z vlastných zdrojov.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood