Facebook Statistics

Obchodná misia Európskej komisie vo Vietname, Singapure a Indonézii 2016 - výzva na prihlásenie

08-07-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v tejto súvislosti oznamuje, že uvedená obchodná misia pod vedením komisára Európskej únie p. Hogana sa uskutoční v dňoch 2. až 9. novembra 2016. V prípade záujmu o zaradenie do delegácie Európskej komisie je potrebné zaregistrovať sa najneskôr do 16. augusta 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood