Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Aktuálne výzvy - Horizont Európa

21-02-2024

Európske partnerstvo ANIMAL HEALTH AND WELFARE spúšťa svoju 1. výzvu “Supporting the Future of Animal Health and Welfare”, s cieľom podporiť budúcnosť zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (suchozemských a vodných) prostredníctvom výskumu a inovácií a pokroku v základnom výskume a sociálno-ekonomických vedách. Sprievodné dokumenty k výzve možno nájsť na stránke EUPAHW: Call 1 (ptj.de) .

Víziou Európskeho partnerstva pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat je poskytnúť spoločnosti sektor udržateľnej živočíšnej výroby, kde choroby zvierat sú kontrolované vhodnými prostriedkami, antimikrobiálne látky sa používajú s rozvahou a dobré životné podmienky zvierat sú rešpektované v každej fáze produkčného procesu, čo možno dosiahnuť posilnením spolupráce relevantných partnerov. V súčasnosti je v partnerstve zapojených 90 partnerov z 24 krajín (EÚ + asociovaných). Koordinátorom partnerstva je univerzita v Gente. Ďalšie informácie ohľadom zamerania aktivít partnerstva možno nájsť v strategickom programme SRIA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood