Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2018 a aktualizácia úloh na rok 2019 rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 za oblasť pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

19-12-2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)