Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2014 a aktualizácia úloh na rok 2015 rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 za oblasť pôdohospodárstva

10-02-2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)