Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2013 a aktualizácia úloh na rok 2014 rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 za oblasť pôdohospodárstva

25-04-2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)