Facebook Statistics
Značka Kvality

Šestnásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

27-03-2024
Foto: Šestnásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal pokračovanie predošlého dielu podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa opäť bližšie zameral na zavedenie prístupu „One Health“ do praxe.


Pätnásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

12-03-2024
Foto: Pätnásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal pätnásty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na zavedenie prístupu „One Health“ do praxe.


Štrnásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

26-02-2024
Foto: Štrnásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal štrnásty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na testovanie na zvieratách.


Trinásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

20-12-2023
Foto: Trinásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal trinásty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na zdravie rastlín.

Dvanásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

11-12-2023
Foto: Dvanásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal dvanásty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na kontaminanty v potravinách.

Jedenásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

03-11-2023
Foto: Jedenásty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal jedenásty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami.

Desiaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

10-10-2023
Foto: Desiaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal desiaty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na nové potraviny vyrobené v laboratóriu.

Deviaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

23-08-2023
Foto: Deviaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal deviaty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na denný príjem vody.


Ôsmy diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

26-07-2023
Foto: Ôsmy diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal ôsmy diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na africký mor ošípaných – ochorenie u zvierat, ktoré sa nedá vyliečiť a ani sa nedá proti nemu očkovať.

Siedmy diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

05-06-2023
Foto: Siedmy diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Siedmy diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“.

Šiesty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

27-04-2023
Foto: Šiesty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydáva šiesty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na antibiotiká a antimikrobiálnu rezistenciu.

Piaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

23-03-2023
Foto: Piaty diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydáva piaty diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa bližšie zameral na aktuálnu situáciu súvisiacu s výskytom vtáčej chrípky.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood