Aktuality

31/10/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - október 2017

02/10/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - september 2017

31/08/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - august 2017

31/07/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - júl 2017

03/07/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - jún 2017

01/06/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - máj 2017

16/05/2017 | Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Liptovské droby“ (jednotný dokument)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa čl. 49 ods. 3 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny  (Ú. v. EÚ L 343/1, 14.12.2012), § 9a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z. a čl. 4 ods. 1 štatútu Komisie na posudzovanie žiadostí o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov,  potravín, liehovín a námietok voči nim z  3. februára 2011 č. 11569/2010-540, zverejneného vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v čiastke 6 zo 17. februára 2011 pod č. 12 (ďalej len „štatút“), na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín:

 

„LIPTOVSKÉ DROBY“
chránené zemepisné označenie

 

od Občianskeho združenia „Liptovské droby“ v Liptovskom Mikuláši

 

Názov: Občianske združenie „Liptovské droby“ v Liptovskom Mikuláši
Adresa: Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš
E-mailová adresa: [email protected]

 

Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl. 4 ods. 2 štatútu uplatniť ?do 60 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

11/05/2017 | Stupavské zelé CHOP

V Úradnom vestníku Európskej únie bolo dňa 11. mája 2017 uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/791 z 26. apríla 2017, ktorými sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Stupavské zelé (CHOP).

 

Označením "chránené označenie pôvodu" ako aj príslušným symbolom Európskej únie sa môže uvedený výrobok označovať po uplynutí 20 dní od uverejnia už spomínaného nariadenia.

 

Slovenská republika má týmto dňom zapísaných už devätnásť názov výrobkov v systéme „Politika kvality EÚ“, v tomto prípade ide o chránené označenie pôvodu.

 

Okrem už spomínaného výrobku s názvom „Stupavské zelé“ (CHOP) má Slovenská republika zapísané názvy ako zaručená tradičná špecialita „Liptovská saláma“/„Liptovský salám“, „Spišské párky“, „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“, „Špekáčky“/„Špekačky“, „Ovčí hrudkový syr – salašnícky“, „Ovčí salašnícky údený syr“, „Bratislavský rožok/ Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli“. Ako chránené zemepisné označenie má SR zapísané názvy „Skalický trdelník“, „Slovenská bryndza“, „Slovenský oštiepok“, „Slovenská parenica“, „Tekovský salámový syr“, „Zázrivský korbáčik“, „Oravský korbáčik“, „Zázrivské vojky“, „Klenovecký syrec“, „Levický slad“,  a ako chránené označenie pôvodu „Paprika Žitava/Žitavská paprika“.

 

Výrobok “Stupavské zelé“ je spracovaný výrobok – kyslá kapusta, ktorý sa získava mliečnym kvasením surovej kapusty (bielej) vypestovanej vo vymedzenej zemepisnej oblasti, bez pridania akýchkoľvek konzervačných látok. Narezaná kapusta sa vrství, solí a „šľape“ v sudoch z dreva alebo iného materiálu vhodného pre styk s potravinami. Kvasenie prebieha v prirodzenom vonkajšom prostredí pri teplotách do 25 °C. Množstvo soli a „šľapanie“, ktorým sa vytláča zo suda prebytočný vzduch a šťava zabezpečujú, že „Stupavské zelé“ zostane pružné a chrumkavé. Vlastnosti výrobku sú získané prirodzeným mliečnym kvasením.
Výrobok sa na trh dodáva v surovom stave.

 

Vzhľad: najemno narezaná kapusta (rezanka, rezance hrúbky 1,2 až 2 mm)
Farba: biela až žltkastá; nesmie byť šedá alebo slabo červená
Konzistencia: jemne narezaná, pružná, chrumkavá, nesmie byť mäkká
Vôňa: mliečno kyslá po fermentovanej kapuste bez cudzích pachov
Chuť: jemne slaná a kyslá bez cudzích príchutí
Zloženie: narezaná kapusta, soľ (max. 3 %)
Obsah pevného podielu: min.70 %

 

Stupavské zelé (PDF, 0.29 MB)
logo CHOP (PDF, 0.17 MB)
Jednotný dokument (PDF, 0.41 MB)

05/05/2017 | Schválenie podstatnej zmeny špecifikácie názvov výrobkov zapísaných do Registra zaručených tradičných špecialít

Dňa 3. mája 2017 boli v Úradnom vestníku EÚ uverejnené vykonávacie nariadenia Európskej komisie, ktorými sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvov zapísaných do Registra zaručených tradičných špecialít Ovčí hrudkový syr – salašnícky (ZTŠ) a Ovčí salašnícky údený syr (ZTŠ). Nariadenia sú platné 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

 

Zmena sa týka zmeny zápisu „bez výhrady názvu“ na zápis s „výhradou názvu“.

 

Výrobcovia výrobkov, ktorých názvy sú zapísané s výhradou názvu, musia dodržiavať špecifikáciu schválenú Európskou komisiou a certifikovať svoje výrobky podľa článku 37 nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

 

V Slovenskej republike máme dva certifikačné orgány: 

 

EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o.
Certifikačný orgán CERTEX
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Tel.: +421 911 810 471

 

Mobile: +421 918 677 366
e-mail: [email protected] ; [email protected]

 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17, 842 13 Bratislava
Tel. +421 2/ 602 57 216; +421 2 602 57 408
e-mail: [email protected] ; [email protected]

 

V prípade  záujmu o certifikáciu je potrebné kontaktovať  daný certifikačný orgán.

02/05/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - apríl 2017