Čo je to politika kvality?

Politika kvality EÚ je filozofia rozvoja kvality originálnych, tradičných poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpory kultúrnych tradícií a regiónov, v ktorých sa tieto výrobky vyrábajú. Systém bol vytvorený ako odpoveď na narastajúce falšovanie výrobkov a zneužívanie tradičných názvov, ktoré stavali na dobrej povesti tradičných regionálnych výrobkov.

 

Pod pojmom Politika kvality EÚ sa rozumie zabezpečenie ochrany poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpora ich predaja, tieto potraviny musia spĺňať určité kvalitatívne parametre, ktoré ich odlišujú od ostatných obdobných výrobkov svojimi presne definovanými požiadavkami na ich surovinové zloženie a technologický postup výroby.

 

Európska únia v rámci Politiky kvality EÚ akceptuje, chráni, podporuje, registruje a kontroluje výrobky rozdelené do troch kategórií označených ako:

 

  • Chránené označenie pôvodu, CHOP (Protected designation of origin, PDO)
  • Chránené zemepisné označenie, CHZO (Protected geographical indication, PGI)
  • Zaručená tradičná špecialita, ZTŠ (Traditional speciality guaranteed, TSG)

 

Registrované slovenské poľnohospodárske výrobky a potraviny v systéme Politika kvality EÚ:

Chránené označenie pôvodu

 

Paprika Žitava/Žitavská paprika

 

Stupavské zelé

Chránené zemepisné označenie

 

Levický slad

 

Klenovecký syrec

 

Skalický trdelník

 

Slovenská bryndza

 

Slovenská parenica

 

Slovenský oštiepok

 

Tekovský salámový syr

 

Zázrivský korbáčik

 

Zázrivské vojky

 

Oravský korbáčik

 

Zaručené tradičné špeciality

 

Bratislavský rožok/Pozsonyi kifli

 

Ovčí hrudkový syr – salašnícky

 

Ovčí salašnícky údený syr

 

Tradiční lovecký salám/Tradičná lovecká saláma

 

Liptovská saláma/Liptovský salám

 

Tradiční špekáčky/Tradičné špekačky

 

Spišské párky