Aktuality

01/08/2016 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - júl 2016

06/07/2016 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - jún 2016

01/06/2016 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - máj 2016

11/05/2016 | Oznam

Uverejnenie žiadosti Českej republiky a Slovenska podľa článku 26 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, pokiaľ ide o názov zaručenej tradičnej špeciality v Úradnom vestníku EÚ za účelom námietkového konania

 

Dátum zverejnenia:

11.5.2016

Námietkové konanie do:

11.8.2016

Názov:

„TRADIČNÍ LOVECKÝ SALÁM“/„TRADIČNÁ LOVECKÁ SALÁMA“ a „TRADIČNÍ ŠPEKÁČKY“/„TRADIČNÉ ŠPEKAČKY“ zmena z „bez výhrady názvu“ na „výhradu názvu“

Označenie:

ZTŠ s výhradou názvu

Prihlasujúca krajina:

Česká republika/Slovensko

 

Opis:

 

„Špekáčky“ alebo „Špekačky“ sú tepelne spracovaný mäsový výrobok; tvorí ho niekoľko metrov dlhý súvislý prameň plnený v bravčovom tenkom čreve alebo v hovädzom krúžkovom čreve; je zlatohnedej farby.

 

Fyzikálne vlastnosti:

Súvislý prameň špagátom oddelených jednotlivých kusov výrobkov s hmotnosťou 65 až 85 g, priemerom od 4,0 do 4,6 cm a dĺžkou 8 až 9 cm.

 

Chemické vlastnosti:

Obsah ČSB: min. 6 hmotnostných %

Obsah tuku: max. 45 hm. %

Obsah soli: max. 2,5 hmotnostných %

 

Organoleptické vlastnosti:

Povrchový vzhľad a farba: výrobok vyrobený zo zmesi hovädzieho a bravčového mäsa v prírodnom čreve, s kusmi oddelenými preväzovaním špagátom. Farba výrobku je zlatohnedá s prípustným tmavším alebo svetlejším odtieňom bez zreteľných dymových škvŕn. Na povrchu výrobku sú prípustné zaschnuté kvapky šťavy a svetlejšie plochy v mieste dotyku jednotlivých kusov výrobkov. Povrch je hladký alebo mierne vrásčitý. Výrobok nesmie byť podliaty tukom alebo aspikom.

Vzhľad a farba na reze: na reze je výrobok bledoružovej až tmavoružovej farby; kúsky bravčovej slaniny sú nepravidelne rozložené. Drobné mäkké kolagénne častice a vzduchové dutinky sú prípustné.

Chuť a vôňa: príjemná po čerstvej údenine, primerane slaná, po použitom korení. Po ohriatí je výrobok šťavnatý.

Konzistencia: pevná, krehká, súdržná.

 

„Lovecký salám“ alebo „Lovecká saláma“ je trvanlivý fermentovaný mäsový výrobok určený na priamu konzumáciu, spravidla vo forme nárezu.

 

Fyzikálne vlastnosti:

Výrobok má charakteristický plochý hranolovitý tvar s priemerom obalového čreva 50 až 55 mm a dĺžkou cca 40 cm.

 

Chemické vlastnosti:

—   Aktivita vody: max. 0,93

—   pH: nižšie ako 5,5

—   Obsah ČSB: min. 15 hm. %

—   Obsah tuku: max. 45 hm. %

—   Obsah soli: max. 4,2 hm. %

 

Organoleptické vlastnosti:

Povrchový vzhľad a farba: výrobok zo zmesi hovädzieho a bravčového mäsa. Farba výrobku je tmavohnedá, povrch mierne vráskavý, pod obalom je viditeľné zrnenie.

Vzhľad a farba na reze: mozaika zŕn prevažne o veľkosti do 5 mm, bez zhluku tukových a chudých častí, prípustné drobné vzduchové dutinky, farba chudých častí uprostred výrobku mäsovo červená, k okrajom tmavšia, tukové zrná svetlé. Rez výrobku má obdĺžnikový tvar.

Aróma a chuť: výrazná aróma po údení, ostrejšie korenená a slaná chuť.

Konzistencia: tuhšia, pružná.

 

Link na zverejnený JD: OJ 2016/C 167/13

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0511(02)&from=SK

02/05/2016 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - apríl 2016

28/04/2016 | Levický slad (CHZO)

V Úradnom vestníku Európskej únie bolo dňa 28. apríla 2016 uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/658 z 27. apríla 2016, ktorými sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Levický slad (CHZO).

 

Označením "chránené zemepisné označenie" ako aj príslušným symbolom Európskej únie sa môže uvedený výrobok označovať po uplynutí 20 dní od uverejnia už spomínaného nariadenia.

 

Slovenská republika má týmto dňom zapísaných už osemnásť názov výrobkov v systéme „Politika kvality EÚ“, v tomto prípade ide o chránené zemepisné označenie.

 

Okrem už spomínaného výrobku s názvom „Levický slad“ (CHZO) má Slovenská republika zapísané názvy ako zaručená tradičná špecialita „Liptovská saláma“/„Liptovský salám“, „Spišské párky“, „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“, „Špekáčky“/„Špekačky“, „Ovčí hrudkový syr – salašnícky“, „Ovčí salašnícky údený syr“, „Bratislavský rožok/ Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli“. Ako chránené zemepisné označenie má SR zapísané názvy „Skalický trdelník“, „Slovenská bryndza“, „Slovenský oštiepok“, „Slovenská parenica“, „Tekovský salámový syr“, „Zázrivský korbáčik“, „Oravský korbáčik“, „Zázrivské vojky“ ,“Klenovecký syrec“ a ako chránené označenie pôvodu  „Paprika Žitava/Žitavská paprika“.

 

Výrobok Levický slad je pivovarský jačmenný slad svetlého plzenského typu, určený najmä pre výrobu piva. Pripravuje sa z vyšľachtených, certifikovaných odrôd sladovníckeho dvojradového jačmeňa, ktoré sa pestujú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

 

Dôležitými garantovanými parametrami Levického sladu sú:

 

a) vlhkosť: maximálne 5 %;
b) farba: maximálne 4,5 EBC;
c) extrakt v sušine: minimálne 80 %;
d) friabilita: minimálne 78,5 %.

 

Senzorické vlastnosti sladu sa majú podobať čistej sladovej vôni bez pachov, chuť má byť sladkastá a čistá.
Farba jednotná svetlá bez zahnednutých špičiek. Vzhľadovo slad pripomína typ spracovaného jačmeňa.

Jednotný dokument (PDF, 0.38 MB)
Vykonávacie nariadenie (PDF, 0.30 MB)
logo (PDF, 0.18 MB)
Levický slad (PDF, 1.75 MB)

04/04/2016 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - marec 2016

29/02/2016 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - február 2016

09/02/2016 | Ovčí salašnícky údený syr

Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Ovčí salašnícky údený syr“ (špecifikácia) vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa čl. 49 ods. 3 a podľa čl. 26 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343/1, 14.12.2012) na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín:

 

„Ovčí salašnícky údený syr“
zaručená tradičná špecialita

 

od združenia Cech výrobcov ovčieho syra v Turci

 

Názov: Cech výrobcov ovčieho syra v Turci
Adresa: Turčianske Kľačany 271, 038 61 Vrútky
E-mailová adresa: [email protected]

 

Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl. 4 štatútu uplatniť do 60 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

vestník (PDF, 1.60 MB)

09/02/2016 | Ovčí hrudkový syr – salašnícky

Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Ovčí hrudkový syr – salašnícky“ (špecifikácia) vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa čl. 49 ods. 3 a podľa čl. 26 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343/1, 14.12.2012) na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín:

 

„Ovčí hrudkový syr – salašnícky“
zaručená tradičná špecialita

 

od združenia Cech výrobcov ovčieho syra v Turci

 

Názov: Cech výrobcov ovčieho syra v Turci
Adresa: Turčianske Kľačany 271, 038 61 Vrútky
E-mailová adresa: [email protected]

 

Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl. 4 štatútu uplatniť do 60 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

vestník (PDF, 1.60 MB)