Aktuality

01/07/2019 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - jún 2019

31/05/2019 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - máj 2019

01/04/2019 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - marec 2019

04/02/2019 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - január 2019

07/01/2019 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - december 2018

31/10/2018 | Informácia o schválení žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku s názvom „BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„PRESSBURGER KIPFEL“/„POZSONYI KIFLI“ v súlade s článkom 53 nariadenia EP a RADY (EÚ) č. 1151/2012

Dňa 24. 10. 2018 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1594 z 22. októbra 2018, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra zaručených tradičných špecialít „Bratislavský rožok“/„Pressburger Kipfel“/„Pozsonyi kifli“ (ZTŠ).

 

Týmto nariadením bola schválená žiadosť Slovenskej republiky o zmenu a doplnenie špecifikácie výrobku s názvom „BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„PRESSBURGER KIPFEL“/“POZSONYI KIFLI“ v zmysle článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

 

Zmena sa týka aj zmeny „zápisu bez výhrady názvu“ na „zápis s výhradou názvu“.

 

Výrobcovia výrobkov s názvom „BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/“POZSONYI KIFLI“ musia dodržiavať špecifikáciu schválenú Európskou komisiou a certifikovať svoje výrobky podľa článku 37 nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny!!!

03/09/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - august 2018

02/07/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - jún 2018

31/05/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - máj 2018

15/05/2018 | Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Paprika Žitava"/„Žitavská paprika" (žiadosť o zmenu)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa čl. 49 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny  (Ú. v. EÚ L 343/1, 14.12.2012, na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín:

 

„PAPRIKA ŽITAVA“/„ŽITAVSKÁ PAPRIKA”

chránené označenie pôvodu

 

od Združenia šľachtiteľov, pestovateľov a spracovateľov koreninovej papriky - „Capsicum“

 

Názov: Združenie šľachtiteľov, pestovateľov a spracovateľov koreninovej papriky -  „Capsicum“

Adresa: Močenok č. 655, 951 31 Močenok

E-mailová adresa: [email protected]

 

Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl. 4 štatútu uplatniť do 60 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.