Facebook Statistics

Zaradenie poľovných revírov do poľovných oblastí a poľovných lokalít

17-02-2023
podľa § 4 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov

aktuálne k 17.02.2023

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

22-02-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povoľuje mimoriadny lov raticovej zveri podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve. Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov vybraných druhov raticovej zveri z dôvodu ochrany majetku, s cieľom predísť neúmerným škodám spôsobeným zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Rozhodnutie o odvolaní – poľovný revír Pravica

23-04-2021
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o odvolaní prokurátora Okresnej prokuratúry Veľký Krtíš proti rozhodnutiu Okresného úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov vo veci evidencie zmluvy o užívaní poľovného revíru Pravica.

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2021

16-12-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povoľuje lov raticovej zveri v čase ochrany z dôvodu ochrany majetku, s cieľom predísť škodám spôsobeným zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Mimoriadne povolenie lovu dospelej diviačej zveri 2021

16-12-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za účelom zníženia denzity diviačej zveri a prevencie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri, povoľuje lov dospelej diviačej zveri v čase ochrany, s cieľom umožniť celoročný lov diviačej zveri.