Facebook Statistics

700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Michal Tomčík, Ing.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 632/B,6.p.
Telefón: 59266-243

Adriána Janisková, Ing.
sekretárka
Miestnosť: 632/B,6.p.
Telefón: 59266-242

Terézia Filipová, Ing.
Miestnosť: 633/B,6.p.
Telefón: 59266-516

Boris Greguška, Ing. PhD.
Miestnosť: 623/C, 6.p.
Telefón: 59266-536

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 620/C, 6.p.
Telefón: 59266-518

Michal Hušťák, Ing.
Miestnosť: 625/C, 6.p.
Telefón: 59266-511

Veronika Lehotská, Ing.
Miestnosť: 622/C,6.p.
Telefón: 59266-515

Ján Marcinek, Ing.
Miestnosť: 602/C,6.p.
Telefón: 59266-537

Jozef Turok, Dr., Ing.
Miestnosť: 621/C,6.p.
Telefón: 59266-525

Judita Višvaderová, Ing.
Miestnosť: 622/C,6.p.
Telefón: 59266-569

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 615/C, 6.p.
Telefón: 59266-523

Jozef Fekete, Ing. PhD.
Miestnosť: 610/C,6.p.
Telefón: 59266-529

Henrich Klescht, Ing.
Miestnosť: 608/C,6.p.
Telefón: 59266-531

Petra Krchňavá, Mgr.
Miestnosť: 619/C, 6.p.
Telefón: 59266-519

Matej Kučera, Ing.
Miestnosť: 606/C,6.p.
Telefón: 59266-547

Andrea Longauerová, Ing.
Miestnosť: 611/C, 6.p.
Telefón: 59266-528

Jana Petrášová, Ing.
Miestnosť: 618/b.C,6.p.
Telefón: 59266-520

Erik Rozkopál, Ing.
Miestnosť: 606/C,6.p.
Telefón: 59266-533

Pavel Toma, Ing.
Miestnosť: 609/C, 6.p.
Telefón: 59266-530

730 Odbor poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 613A/C,6.p.
Telefón: 59266-526

Silvia Sármányová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 616/b.C,6.p.
Telefón: 59266-522

Jozef Harman, Mgr.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-532

Milan Chlpoš, Ing.
Miestnosť: 614/C,6.p.
Telefón: 59266-524

Michaela Vicenová, Ing.
Miestnosť: 614/C, 6.p.
Telefón: 59266-585

750 Odbor správy lesného majetku a spracovania dreva

Jozef Dóczy, Ing. PhD.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Miestnosť: 626/B,6.p.
Telefón: 59266-510

Gabriela Bátora Lichvárová, Mgr.
Miestnosť: 627/B,6.p.
Telefón: 59266-582

Slávka Bernadovičová, Ing. PhD.
Miestnosť: 611/C, 6.p
Telefón: 59266-514

Ľubomír Hiľovský, Ing.
Miestnosť: 36/A,prízemie
Telefón: 59266-509

Lucia Hroššová, JUDr.
Miestnosť: 627/B,6.p.
Telefón: 59266-571

Maroš Lisko, Ing.
Miestnosť: 612/C,6.p.
Telefón: 59266-583

Matúš Marko, Ing.
Miestnosť: 612/C, 6.p.
Telefón: 59266-527

Dominika Petrušková, Ing.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-581

Zuzana Slatkovská, Ing. PhD.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-542Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood