Facebook Statistics

700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Tibor Jančok, Ing.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-243

Adriána Janisková, Ing.
aisistentka
Telefón: 59266-242

Silvia Sármányová
sekretariát
Telefón: 59266-522

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-518

Boris Greguška, Ing. PhD.
Telefón: 59266-536

Michal Hušťák, Ing.
Telefón: 59266-511

Ján Marcinek, Ing.
Telefón: 59266-537

Judita Višvaderová, Ing.
Telefón: 59266-569

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-523

Slávka Bernadovičová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-514

Henrich Klescht, Ing.
Telefón: 59266-531

René Kozáčik, Ing.
Telefón: 59266-528

Veronika Kráľovičová, Mgr.
Telefón: 59266-520

Dominika Petrušková, Ing.
Telefón: 59266-581

Erik Rozkopál, Ing.
Telefón: 59266-533

Pavel Toma, Ing.
Telefón: 59266-530

740 Oddelenie poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-526

Milan Chlpoš, Ing.
Telefón: 59266-524

Matej Kučera, Ing.
Telefón: 59266-547

760 Oddelenie spracovania dreva

Pavol Harmaniak, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-525

Ľubomír Hiľovský, Ing.
Telefón: 59266-509

Maroš Lisko, Ing.
Telefón: 59266-583

770 Oddelenie správnych konaní a opravných prostriedkov

Jozef Fekete, Ing. PhD.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-529

Tomáš Buzinger, JUDr.
Telefón: 59266-408

Lucia Hroššová, JUDr.
Telefón: 59266-571