Facebook Statistics
Značka Kvality

900 SEKCIA STRATÉGIÍ, ANALÝZ A PRIEREZOVÝCH ČINNNOSTÍ

Boris Zemko, Ing.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-214

Marta Pavlíková
asistentka
Telefón: 59266-345

901 Inštitút pôdohospodárskej politiky

Zuzana Spechtenhauserová
asistentka
Telefón: 59266-331

910 Odbor rezortnej štatistiky a ISPÚ

Zoltán Pap, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-440

920 Odbor agropotravinárskeho trhu a analýz

Slávka Krížová, RNDr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-456

930 Odbor stratégií a prierezových činností

Boris Zemko, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-214


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood