Facebook Statistics
Značka Kvality

900 SEKCIA STRATÉGIÍ, ANALÝZ A PRIEREZOVÝCH ČINNNOSTÍ

Štefan Adam, Ing. PhD.
generálny riaditeľ
Telefón: 59266-344

Marta Pavlíková
asistentka
Telefón: 59266-345

sekretariát GR
Telefón: 59266-345

910 Odbor rezortnej štatistiky a ISPÚ

Zoltán Pap, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-440

Renáta Girethová, Ing.
Telefón: 59266-442

František Húska, Ing.
Telefón: 59266-447

Ľubica Izáková, Ing.
Telefón: 59266-449

Jana Jenčíková, Ing.
Telefón: 59266-443

Ivan Masár, Ing.
Telefón: 59266-450

Miroslava Morárová
Telefón: 59266-451

Marián Slivovský, Ing.
Telefón: 59266-452

Rastislav Šarišský, Ing.
Telefón: 59266-453

Elena Šípová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-454

Rastislav Vozár, Ing.
Telefón: 59266-455

920 Odbor agropotravinárskeho trhu a analýz

Slávka Krížová, RNDr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-456

Svetlana Belešová, Ing.
Telefón: 59266-457

Martina Brodová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-458

Jana Čopaková, Ing.
Telefón: 051/2941501

Beáta Izakovičová, Ing.
Telefón: 59266-459

Milan Repka, Ing.
Telefón: 59266-460

Zdeno Štulrajter, Ing.
Telefón: 59266-461

Anna Trubačová, Ing.
Telefón: 59266-462

Eva Uhrinčaťová, Mgr. PhD.
Telefón: 0910 819 200

930 Odbor stratégií a prierezových činností

Tomáš Šimúth, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-221

Pavol Drlička, JUDr.
Telefón: 59266-251

Tatiana Harsová, Mgr.
Telefón: 59266-250

Jana Hreňová, Ing.
Telefón: 59266-229

Václav Javůrek, JUDr.
Telefón: 59266-213

Peter Kuric, Mgr.
Telefón: 59266-226

Simona Ondáková, Ing.
Telefón: 59266-435

Dominika Príbelová, Mgr.
Telefón: 59266-223

Boris Zemko, Ing.
Telefón: 59266-214