Facebook Statistics
Značka Kvality

Vláda schválila dokument národného významu

10-02-2022
Foto: Vláda schválila dokument národného významuVláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2023-2027. Komplexný materiál zohľadňuje všetky vytýčené priority na podporu udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka v Slovenskej republike do konca desaťročia. Z európskych zdrojov je na to vyčlenených viac ako 3,3 miliardy eur, príspevok zo štátneho rozpočtu je vo výške 865 miliónov eur.

Sebestačnosť agropotravinárskych komodít

20-09-2021
Foto: Sebestačnosť agropotravinárskych komodítJednou z najdiskutovanejších tém týchto dní je potravinová sebestačnosť Slovenska. Naša krajina má produkčný potenciál na zabezpečenie dostatočnej surovinovej základne viacerých agropotravinárskych komodít, no pri mnohých komoditách nedosahuje žiadúcu úroveň a pri niektorých postupne klesá. Príkladom sú zemiaky, bravčové mäso, ovocie mierneho pásma, zelenina.

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019

26-09-2020
Foto: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019Správu o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike (tzv. Zelenú správu), pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každoročne pripravuje NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood