Facebook Statistics

Aktuality

Sebestačnosť agropotravinárskych komodít

20-09-2021

Jednou z najdiskutovanejších tém týchto dní je potravinová sebestačnosť Slovenska. Naša krajina má produkčný potenciál na zabezpečenie dostatočnej surovinovej základne viacerých agropotravinárskych komodít, no pri mnohých komoditách nedosahuje žiadúcu úroveň a pri niektorých postupne klesá. Príkladom sú zemiaky, bravčové mäso, ovocie mierneho pásma, zelenina.

Sebestačnosť vyjadrená podielom produkcie na domácej spotrebe je výsledkom spolupôsobenia viacerých činiteľov na agropotravinárskom trhu, predovšetkým produkcie, dovozu, vývozu a spotreby na potravinárske a krmovinárske použitie. Situáciu ovplyvňuje však i vývoj cien na domácom a zahraničných trhoch, ktorý do značnej miery ovplyvňuje saldo zahraničného obchodu. Základné údaje o vývoji bilančných ukazovateľov najvýznamnejších agropotravinárskych komodít poskytujú bilancie ponuky (počiatočné zásoby + dovoz + produkcia) a dopytu (domáca spotreba + vývoz), ktoré sú súčasťou komoditných situačných správ, ktoré vypracováva kolektív pracovníkov odboru agropotravinárskeho trhu a rozvoja vidieka.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)