Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovensko úspešne doviedlo členské štáty EÚ k dohode o rybných kvótach pre Baltské more

11-10-2016

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná dnes doviedla k úspešnému koncu rokovania o rybných kvótach pre Baltské more na rok 2017.

Rybolovné kvóty boli jednomyseľne dohodnuté pre 10 lovných regiónov pre rôzny druhy tresky, lososa, sleďa, platesu a šprota, do ktorých je rozdelené Baltské more.

Rokovania o rybolovných kvótach patria každoročne k najnáročnejším diplomatickým rokovaniam Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo. Slovensko, ako predsedajúca krajina, sa vyskytla v netradičnej situácii, keď sa ako vnútrozemská krajina stala lídrom rokovaní o rybolovných kvótach pre Baltské more. Tie sú spojené s intenzívnymi vyjednávaniami medzi Radou, Komisiou a prímorskými členskými štátmi EÚ. „Dohoda o rybolovných kvótach pre Baltské more je dobrým kompromisom. Dosiahnutie rovnováhy medzi udržateľnosťou morských zdrojov a sektorom rybného hospodárstva bolo veľmi náročné. Ako vnútrozemská krajina bez záujmov však bolo Slovensko ideálnym vyjednávačom,“ uviedla na margo úspešných rokovaní ministerka Gabriela Matečná.

Rokovania sa týkali pridelenia kvót na lov rôznych druhov rýb vrátane tresky škvrnitej, šprota, či sleďa v Baltskom mori. Členské štáty súhlasili so znížením lovu východnej tresky škvrnitej o 25 %, západnej tresky škvrnitej o 56 %, sleďa atlantického v Rižskom zálive o 11 % a lososa vo Fínskom zálive o 20 %.

Zároveň sa dohodli na zvýšení lovu sleďa (okrem Rižského zálivu), platesy, šprota a lososa (okrem Fínskeho zálivu).

Dohodnuté rybolovné kvóty boli v súlade so Spoločnou rybárskou politikou, vrátane maximálneho udržateľného výlovu a princípov viacročného plánu riadenia Baltského mora a vedeckých doporučení, predovšetkým odporučeniami Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES). Údaje na zvýšenie, či zníženie rybolovných objemov predkladá Európska komisia v spolupráci s Radou a Predsedníctvom na základe vedeckých údajoch o aktuálnych stavoch populácií jednotlivých druhov rýb. Rybolov je pre prímorské štáty významným hospodárskym odvetvím zamestnávajúcim desiatky tisíc ľudí.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood