Facebook Statistics
Značka Kvality

100 KANCELÁRIA MINISTRA

Michaela Hrubý, Mag. rer. soc. oec.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky KM
Telefón: 59266-302

140 Odbor komunikácie

Pavel Machava, Mgr.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-309

160 Odbor vládnej a parlamentnej agendy

Andrea Egyedová, Ing., PhD.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-300

170 Odbor zahraničnej koordinácie

Iveta Sampani Homolová, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-298

Simona Hlinková, Mgr.
asistentka
Telefón: 59266-293


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood