Facebook Statistics
Značka Kvality

MIRRI Logo

Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj je od 1.10.2020 v správe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Kontakt: [email protected], tel. 02/58 317 436.