Facebook Statistics

900 SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Albert Németh, Ing.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Miestnosť: 602
Telefón: 58317-599

901 Kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja

Emil Pícha, PhDr., CSc.
riaditeľ kancelárie gen. riaditeľa sekcie
Miestnosť: 701
Telefón: 58317-473

Zdenka Halásová
sekretárka GR a RKGR
Miestnosť: 702
Telefón: 58317-436

Stanislav Háber, Mgr.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-437

Petra Šupáková, Mgr.
Miestnosť: 709
Telefón: 58317-536

902 Odbor riadenia a koordinácie programov regionálneho rozvoja

Elena Chrenková Kušnírová, Ing.
poverená riadením odboru
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-393

Lýdia Babková, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 605
Telefón: 58317-465

902.1 Oddelenie programovania

Elena Chrenková Kušnírová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-393

Michal Geschwandtner, Ing.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-243

Pavol Kristeľ, Mgr.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-500

Jana Mikleová, Ing.
Miestnosť: 605
Telefón: 58317-666

Peter Udvardi, Ing.
Miestnosť: 614
Telefón: 58317-114

902.2 Oddelenie metodiky

Peter Sabol, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-448

Dušan Brečka, Ing.
Miestnosť: 609
Telefón: 58317-467

Vanda Koczkásová, Mgr.
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-181

Radomír Kovalčík, Ing.
Miestnosť: 606
Telefón: 58317-270

Marcel Kurejko, Mgr.
Miestnosť: 603
Telefón: 58317-416

Daniel Roman, Ing.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-291

902.3 Oddelenie koordinácie a informovania programov

Juliána Lukáčová, Mgr.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-174

Tomáš Bync, Mgr.
Miestnosť: 609
Telefón: 58317-395

Dana Cibulková, Mgr.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-317

Zuzana Janeček, Ing.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-489

Jana Labajová, Mgr.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-365

Tibor Sabol, PhDr.
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-115

902.4 Oddelenie monitorovacích systémov programov

Matej Čurilla, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-369

Zoltán Nagy, Mgr.
Miestnosť: 406
Telefón: 58317-360

Iveta Repaská, RNDr.
Miestnosť: 413
Telefón: 58317-126

903 Odbor implementácie projektov

Lukáš Peško, JUDr.
poverený riadením odboru
Miestnosť: 511
Telefón: 58317-528

Zuzana Peštová
asistentka
Miestnosť: 702
Telefón: 58317-530

Marcela Andrášiková, Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-597

903.1 Oddelenie implementácie projektov I

Lukáš Peško, JUDr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 511
Telefón: 58317-528

Stanislav Doktor, Ing.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-256

Petra Ďurčenková, Ing.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-348

Marcela Fazekašová, Mgr.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-117

Jaroslav Gabríny, Mgr.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-498

Richard Heinrich, Mgr.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-469

Jakub Králik, MBA.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-173

Agnesa Nagyová Tóthová, Ing.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-399

Viktória Petrušková, Ing.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-371

Anna Sekerová, Mgr.
Miestnosť: 505
Telefón: 58317-286

Katarína Vrtáková, Ing.
Miestnosť: 508
Telefón: 58317-533

903.2 Oddelenie implementácie projektov II

Jana Kvetková, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 504
Telefón: 58317-200

Martin Holčák, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-384

Ľudmila Libantová, PhDr.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-517

Michal Pevala, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-204

Adrián Somogyi, Ing.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-366

Ján Šváb, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-273

903.3 Oddelenie implementácie projektov III

Erik Barát, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-423

Angelika Balabanová, Ing.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-471

Katarína Grambličková, Mgr.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-668

Pavol Hanzel, Ing.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-350

Viera Krajčovičová, Mgr.
Miestnosť:
Telefón: 58317-267

Monika Soy Pilátová, Ing.
Miestnosť: 509
Telefón: 58317-488

903.4 Oddelenie kontroly na mieste

Ivan Pagačovič, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-163

Róbert Antal, Mgr.
Miestnosť: 502
Telefón: 58317-401

Veronika Božíková, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-562

Miriama Fodorová, Ing.
Miestnosť: 609
Telefón: 58317-373

Ján Gajdoš, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-201

Jaroslav Galád, Ing.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-380

Samuel Janec, Mgr.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-352

Andrej Jankula, Ing.
Miestnosť: 501
Telefón: 58317-483

Lucia Lisoň Bugárová, Ing.
Miestnosť: 513
Telefón: 58317-191

Lukáš Martinka, Ing. PhD.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-566

Petra Regulová, Mgr.
Miestnosť: 512
Telefón: 58317-492

Alexandra Stuhlová, Ing.
Miestnosť: 506
Telefón: 58317-372

904 Odbor kontroly verejného obstarávania projektov a technickej pomoci

Ondrej Vaňovič, JUDr.
poverený riadením odboru
Miestnosť: 710
Telefón: 58317-433

Zuzana Kôpková
asistentka
Miestnosť: 706
Telefón: 58317-464

904.1 Oddelenie kontroly verejného obstarávania projektov

Ondrej Diviak, JUDr. Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-433

Petronela Jakubíková, Mgr.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-659

Róbert Kováč, Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-495

Milan Krajčo, Ing.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-532

Michal Minárik, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-340

Dominika Morávková, Ing. Mgr.
Miestnosť: 708
Telefón: 58317-386

904.2 Oddelenie technickej pomoci

Martina Grman, Mgr.
poverená riadením oddelenia
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-542

Silvia Havranová, Ing.
Miestnosť: 612
Telefón: 58317-388

Monika Mihálová, Mgr.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-138

Jerguš Oktavec, Ing.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-521

Eva Palánová, Ing.
Miestnosť: 613
Telefón: 58317-432

Ingrid Takáčová, Ing.
Miestnosť: 612
Telefón: 58317-454

905 Odbor kontroly programov regionálneho rozvoja

Juraj Kuzma, Mgr.
poverený riadením odboru
Miestnosť: 610
Telefón: 58317-211

Mária Juríčková
sekretárka
Miestnosť: 604
Telefón: 58317-439

905.1 Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí

Juraj Kuzma, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 610
Telefón: 58317-211

Martin Benko, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-445

Peter Chachaľak, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-525

Natália Križáková, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-107

Radovan Lulkovič, Ing.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-543

Ivan Marček, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-356

Jitka Rogosová, Mgr.
Miestnosť: 601
Telefón: 58317-192

Denisa Valušková, Mgr.
Miestnosť: 604
Telefón: 58317-565

905.2 Oddelenie kontroly implementácie programov

Lenka Skalská, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-347

Lucia Danihelová, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-124

Tatiana Gazáreková, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-472

Andrea Markovičová, Ing.
Miestnosť: 404
Telefón: 58317-359

Jana Prostredná, Ing.
Miestnosť: 404
Telefón: 58317-478

Monika Slatárovičová, Ing.
Miestnosť: 403
Telefón: 58317-546

Tomáš Slezák, Mgr.
Miestnosť: 405
Telefón: 58317-199

905.3 Oddelenie podporných činností

Daniela Grančáková, JUDr.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-242

Blanka Beránková, Mgr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-292

Katarína Gregušová, Mgr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-664

Adriana Kovácsová Jakubecová, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-526

Ján Lévárdy, JUDr.
Miestnosť: 707
Telefón: 58317-150

906 Odbor hodnotenia a monitorovania projektov

Albert Németh, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 602
Telefón: 58317-599

Lenka Kačmárová
asistentka
Miestnosť: 408
Telefón: 58317-316

906.1 Oddelenie hodnotenia programov

Monika Škrabáková, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 709
Telefón: 58317-259

Viliam Hans, Ing.
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-104

Pavol Kopinec, PhDr. PhD.
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-106

Norbert Mikláš, Mgr., PhD.
Miestnosť: 402
Telefón: 58317-213

Filip Mračka, PhDr.
Miestnosť: 407
Telefón: 58317 667

Alexandra Mucha Minčevová, Mgr.
Miestnosť: 407
Telefón: 58317-564

906.2 Oddelenie administratívneho overovania a následného monitorovania projektov

Lukáš Humaj, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 607
Telefón: 58317-251

Dana Cibulková, PhDr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-198

Zuzana Halásová, Mgr.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-374

Silvia Kundrátová, Mgr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-665

Petra Libantová, Mgr.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-662

Tomáš Szabo, Ing.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-136

Peter Škovran, Ing.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-444

Monika Šomody, Ing.
Miestnosť: 608
Telefón: 58317-157

Monika Winklerová, Mgr.
Miestnosť: 401
Telefón: 58317-249

980 Odbor financovania a rozpočtu programov EÚ (platobná jednotka)

Mária Turzová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 414
Telefón: 58317-446

Jana Mitasová
asistentka
Miestnosť: 408
Telefón: 58317-598

Katarína Bojnanská, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-278

Patrícia Demovičová, Ing.
Miestnosť: 412
Telefón: 58317-455

Viera Jaššová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-449

Jana Kaššajová, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-468

Zoltán Morvay, Mgr.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-244

Alica Nagyová, Mgr.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-508

Zuzana Okuliarová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-285

Ľuboslava Olejárová, Ing.
Miestnosť: 409
Telefón: 58317-210

Jana Szabóová, Ing.
Miestnosť: 410
Telefón: 58317-452

Lenka Šlosárová, Mgr.
Miestnosť: 411
Telefón: 58317-258

Katarína Valková, Ing.
Miestnosť: 412
Telefón: 58317-206Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood