Facebook Statistics
Značka Kvality

Po tvrdom Brexite ostane v rozpočte EÚ na poľnohospodárstvo menej peňazí

26-02-2019

Odchod Spojeného kráľovstva (UK) z Európskej únie bez dohody spôsobí výpadok v Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) vo výške 2,9 mld. eur. V prípade tvrdého Brexitu sa znížia zdroje Slovenska na SPP o 31,3 mil. eur ročne.

  • Slovensko bude mať zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky o 31,3 mil. eur ročne menej
  • Dva možné scenáre: dofinancovanie z národných zdrojov alebo nižší rozpočet do agrosektora
  • Viac administratívy a odborných činností

„Spojené kráľovstvo doteraz bolo čistým platcom a jedným z najväčších prispievateľov do rozpočtu Únie. Preto výpadok príspevku Spojeného kráľovstva (UK) bude mať vplyv aj na zmenu alokácií zdrojov EÚ pre jednotlivé politiky. Brexit bude mať teda dopad na celkovú finančnú obálku Spoločnej poľnohospodárskej politiky a už v roku 2019 musíme počítať s jej znížením. Tu sa črtajú dva možné scenáre, dofinancovanie z národných zdrojov alebo zníženie rozpočtu SPP, prípadne kombinácia oboch scenárov,“ vysvetľuje Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Čistá strata rozpočtu EÚ spôsobená Brexitom bude vo výške 7,25 % rozpočtu EÚ. Pri proporčnom dofinancovaní by Slovensko krylo 0,64 % výpadku. Celkové dofinancovanie bude na roky 2019 a 2020 predstavovať sumu 157 mil. eur. „V prípadne tvrdého Brexitu sa znížia zdroje Slovenska zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2019 o 31,3 mil. eur a v roku 2020 tiež o 31,3 mil. eur. Výpočet berie do úvahy vplyv ako na 1. pilier (EAGF) tak aj na 2. pilier (EAFRD). V prvom pilieri odhadujeme stratu na 21,2 mil. eur ročne, v druhom pilier 10,1 mil. eur ročne,“ uvádza Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP).

Odchodom Spojeného kráľovstva príde rozpočet SPP celej EÚ v čistom vyjadrení o necelých 2,9 mld. eur každý rok. Je to rozdiel sumy o koľko bude UK menej prispievať do SPP (6,8 mld. eur ročne) a sumy o koľko bude EÚ menej čerpať z SPP (necelé 4 mld. eur ročne). Slovensko čerpá približne 1,1% rozpočtu celej SPP. Z toho vyplýva, že strata pre SR by predstavovala práve 31,3 mil. eur ročne.

Samotné poľnohospodárstvo Slovenska by Brexitom nemalo byť značne zasiahnuté. Vývoz do Spojeného kráľovstva v sektore potravín, živých zvierat a nápojov je relatívne malý a tvorí len 57 mil. eur (0,07 % celkového slovenského exportu). V našom exporte do Británie dominujú čokoláda a syry, nasledujú potravinové prípravky a cukrovinky. V našom importe dominujú čokoláda a alkoholické nápoje, najmä whiskey.

Agrorezort počíta s tým, že odchod Spojeného kráľovstva zo spoločného trhu bude znamenať aj zvýšenie nárokov na niektoré administratívne a odborné činnosti súvisiace napríklad s registráciou veterinárnych biopreparátov a liečiv alebo s hodnotením účinných látok prípravkov na ochranu rastlín, ako aj na hodnotenie samotných prípravkov na ochranu rastlín za účelom ich autorizácie. „To si vyžiada zvýšené nároky na personálne kapacity, technické vybavenie a tým pádom aj rozpočet, uzatvára podpredsedníčka vlády Gabriela Matečná.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood