Facebook Statistics
Značka Kvality

Ministerka predstavila v Bruseli výsledky testov dvojakej kvality potravín

08-03-2017

Ministerka Gabriela Matečná dnes na zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo EÚ predstavila výsledky testu dvojitej kvality potravín.

„Slovenskí spotrebitelia, rovnako ako spotrebitelia v ďalších krajinách Európskej únie majú právo na rovnakú kvalitu potravín pokiaľ ide o rovnakú značku od rovnakého výrobcu. Je potrebné, aby v rámci jednotného trhu Európskej únie nadnárodné značky dodržiavali proklamovanú kvalitu a nedodávali na trhy niektorých členských štátov výrobky nižšej kvality. Ak má potravina rovnaký obal a rovnakého výrobcu, očakávame aj rovnaké zloženie,“ povedala ministerka Gabriela Matečná. Porovnávacie testy určitých potravín preukázali na Slovensku v porovnaní s Rakúskom napríklad menší podiel mäsa, či väčšie množstvo umelých aditív, väčšie množstvo konzervantov a náhrad.

Správu o výsledkoch našich testoch predložilo všetkým poľnohospodárskym ministrom EÚ spoločne Slovensko a Maďarsko. Iniciatívu Slovenska zaoberať sa touto témou na Rade ministrov podporili okrem krajín V4 aj ministri zo Slovinska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska a Grécka. Český minister pôdohospodárstva Marian Jurečka upozornil, že napriek tomu, že na etikete sú všetky informácie správne a potravina je bezpečná, problém vidí v rovine etickej a morálnej.

Slovenská ministerka Gabriela Matečná a ministri krajín strednej a východnej Európy upozornili na rezolúciu Európskeho parlamentu z roku 2013. Európsky parlament „zdôrazňuje, že na základe zistení rôznych prieskumov sú spotrebitelia dlhodobo znepokojení možnými rozdielmi v kvalite výrobkov s rovnakou značkou a v rovnakom obale, ktoré sú distribuované na jednotnom trhu.“ Europarlament je názoru, že spotrebitelia v rôznych členských štátoch nemajú na jednotnom trhu pri nákupe výrobkov s rovnakou značkou a v rovnakom balení prístup k rovnakej úrovni kvality a zdôrazňuje, že akákoľvek diskriminácia spotrebiteľov je neprijateľná.“ Európsky parlament vyzval Komisiu, aby uskutočnila zmysluplné vyšetrovanie tejto záležitosti, ktoré by umožnilo posúdiť, či je potrebná úprava súčasných právnych predpisov Únie a vyzýva Komisiu, aby informovala o výsledkoch vyšetrovania.

Slovenská ministerka Gabriela Matečná dnes v Bruseli informovala na spoločnom bilaterálnom stretnutí o výsledkoch testov dvojakej kvality aj eurokomisárku Věru Jourovú, ktorá má v agende aj ochranu spotrebiteľov. Obe sa dohodli na stretnutí v druhej polovici marca v Bratislave.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood