Facebook Statistics
Značka Kvality

Matečná: Európska komisia nemôže od farmárov chcieť výrazne viac povinností za menej peňazí

20-06-2018

Ministri pôdohospodárstva členských krajín EÚ počas rokovaní v Luxembursku až do neskorých nočných hodín vyjadrovali nespokojnosť s návrhom Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Európskej komisie (EK). Rokovania o budúcej podpore farmárov v EÚ tak budú veľmi náročné.

  • Rokovaniu ministrov pôdohospodárstva EÚ dominovala nespokojnosť členských krajín EÚ s návrhom Európskej komisie k Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020
  • SR vyčíta návrhu odväzovanie platieb od produkcie, stropovanie platieb pre farmy aj nedostatočné dorovnávanie platieb pre slovenských farmárov na úroveň priemeru EÚ

„Nesúhlasíme s návrhom stropovania, ktoré nezohľadňuje rôznorodosť poľnohospodárstva v EÚ. Taktiež viazanie platieb na produkciu nemá klesať, ako navrhuje komisia, ale malo by stúpať. A návrh komisie neprináša zjednodušenie, ale práve naopak zvýšenie administratívy pre krajiny, inštitúcie a dokonca aj pre samotných farmárov. Ide tak proti deklarácii samotnej komisie, že budúcnosť má byť jednoduchšia,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná. Podľa slovenskej agroministerky nie je dostatočné ani dorovnanie platieb pre slovenských poľnohospodárov.

Problematickým pre takmer všetky členské krajiny sa javí aj zavedenie nového pojmu „skutočný farmár“, ktorý v novej legislatíve navrhuje Európska komisia a jeho význam nie je jasný väčšine krajín. Už v terajšom období je pritom zavedený pojem „aktívny farmár“, s ktorým mali mnohé členské krajiny komplikácie. Slovensko trvá na tom, aby si jednotlivé členské krajiny mohli zadefinovať skutočného farmára podľa vlastných potrieb.

„Financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky sa má znížiť o päť percent v bežných cenách. Od farmárov však komisia žiada výrazne väčšie zaťaženie. Až 40 % z rozpočtu priamych podpôr má ísť na environmentálne opatrenia. Komisia tak chce od našich farmárov vyrobiť viac verejných statkov, viac krajinotvorby, znižovanie dopadov klimatických zmien, vodohospodárske opatrenia, ale za oveľa menej prostriedkov. Výrazne viac povinností za menej peňazí nie je voči farmárom fér a nemôžeme sa s tým stotožniť,“ zdôraznila Gabriela Matečná. Rokovania o novej SPP tak budú náročné. Slovensko si už teraz hľadá spojencov. Tými najbližšími budú Česká republika, Poľsko a Maďarsko, s ktorými bude slovenská šéfka agrorezortu už čoskoro bilaterálne rokovať.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood