Facebook Statistics
Značka Kvality

Uznesenie č.62

07-06-2024

Uznesenie č.61

07-06-2024

Uznesenie č.60

07-06-2024Uznesenie č. 63

08-11-2023

Uznesenie č. 58

03-07-2023

Uznesenie č. 57

02-06-2023

Uznesenie č. 56

02-06-2023

Uznesenie č. 53

29-05-2023


Uznesenie č. 54

19-04-2023


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood