Facebook Statistics
Značka Kvality

Uznesenie č. 63

08-11-2023

Uznesenie č. 58

03-07-2023

Uznesenie č. 57

02-06-2023

Uznesenie č. 56

02-06-2023

Uznesenie č. 53

29-05-2023


Uznesenie č. 54

19-04-2023


Uznesenie č. 52

06-10-2022

Uznesenie č. 51

15-08-2022

Uznesenie č. 50

08-08-2022

Uznesenie č. 49

08-08-2022

Uznesenie č. 48

25-07-2022

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood