Facebook Statistics

Uznesenie č. 39

24-08-2021

Uznesenie č. 38

31-05-2021

Uznesenie č. 37

31-05-2021

Uznesenie č. 36

31-05-2021

Uznesenie č. 35

26-02-2021

Uznesenie č. 34

11-11-2020

Uznesenie č. 33

11-11-2020

Uznesenie č. 32

19-08-2020

Uznesenie č. 31

13-05-2020

Uznesenie č. 30

29-01-2020

Uznesenie č. 29

22-11-2019

Uznesenie č. 28

22-11-2019

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood