Facebook Statistics
Značka Kvality

Projekty technickej pomoci

16-05-2023

Názov projektu: Zabezpečenie aktivít hodnotenia, informovania, propagácie a monitorovacieho výboru (3)
Identifikačné číslo projektu: M20BA090016
Miesto realizačného projektu: Slovenská republika
Číslo výzvy: 09/PRV/TP/2022
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 3 000 000,00 €
Právoplatnosť rozhodnutia: 18.07.2022
 
Názov projektu: Zabezpečenie aktivít riadenia, materiálno-technického zabezpečenia, štúdií, expertíz a analýz (3)
Identifikačné číslo projektu: M20BA100017
Miesto realizačného projektu: Slovenská republika
Číslo výzvy: 10/PRV/TP/2022
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 11 000 000,00 €
Právoplatnosť rozhodnutia: 18.07.2022
 
Názov projektu: Zabezpečenie aktivít hodnotenia, informovania, propagácie a monitorovacieho výboru (2)
Identifikačné číslo projektu: M20BA070014
Miesto realizačného projektu: Slovenská republika
Číslo výzvy: 07/PRV/TP/2020
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 3 000 000,00 €
Právoplatnosť rozhodnutia: 20.08.2020
 
Názov projektu: Zabezpečenie aktivít riadenia, materiálno-technického zabezpečenia, štúdií, expertíz a analýz (2)
Identifikačné číslo projektu: M20BA080015
Miesto realizačného projektu: Slovenská republika
Číslo výzvy: 08/PRV/TP/2020
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 12 000 000,00 €
Právoplatnosť rozhodnutia: 20.08.2020
 
Názov projektu: Zabezpečenie aktivít hodnotenia, informovania, propagácie a monitorovacieho výboru (1)
Identifikačné číslo projektu: M20BA038485
Miesto realizačného projektu: Slovenská republika
Číslo výzvy: 03/PRV/TP/2016
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 6 580 580,00 €
Právoplatnosť rozhodnutia: 28.06.2016
 
Názov projektu: Zabezpečenie aktivít riadenia, materiálno-technického zabezpečenia, štúdií, expertíz a analýz (1)
Identifikačné číslo projektu: M20BA048487
Miesto realizačného projektu: Slovenská republika
Číslo výzvy: 04/PRV/TP/2016
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 24 084 245,30 €
Právoplatnosť rozhodnutia: 28.06.2016

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood