Facebook Statistics

Platby poskytované na základe aktuálneho stavu produkcie v príslušnom roku podania žiadosti.

Platby sa poskytujú na hektár aktuálnej výmery poľnohospodárskej plochy žiadateľa, pričom určená poľnohospodárska plocha, na ktorej žiadateľ pestuje príslušnú plodinu, musí dosahovať výmeru najmenej 0,3 ha.

Platba na pestovanie cukrovej repy sa poskytne žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku pestuje cukrovú repu a túto dodáva cukrovarníckemu podniku na základe zmluvy o dodávke cukrovej repy.

Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku pestuje chmeľ na ploche chmeľnice vedenej v registri chmeľníc.

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku pestuje jahody, liesku obyčajnú, bobuľoviny (bazu čiernu, egreše, maliny, ríbezle a ružu jabĺčkovú) a/alebo kôstkoviny (broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty, slivky a višne). Výmera poľnohospodárskej plochy musí byť vedená v registri ovocných sadov.

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku pestuje jablká a/alebo hrušky. Výmera poľnohospodárskej plochy musí byť vedená v registri ovocných sadov.

Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku pestuje listovú zeleninu (šalát, špenát), a/alebo cibuľovú zeleninu (cibuľa, cesnak, pór), a/alebo hlúbovú zeleninu (kapusta, kel, karfiol, kaleráb, ružičkový kel), a/alebo koreňovú zeleninu (cvikla, mrkva, petržlen, reďkev a reďkovka, špargľa), a/alebo plodovú zeleninu (baklažán, cuketa, dyňa, kukurica cukrová, melón, paprika, tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorka nakladačka, uhorka šalátová).

Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku pestuje vybrané druhy bielkovinových plodín (bôb, cícer, ďatelina, fazuľa, hrach, lucerna, lupina, sója, šošovica a vika siata).

Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku pestuje rajčiaky.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood