Facebook Statistics
Značka Kvality


VYHLÁŠKA č. 17/2015 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

15-05-2015
z 2 februára 2015, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z.


VYHLÁŠKA č. 106/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

31-05-2012
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede