Facebook StatisticsVYHLÁŠKA 163/2014

07-11-2014
o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa

VYHLÁŠKA č. 375/2011 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

01-06-2012
z 1. novembra 2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky

Zákon č. 349/2011 Z. z.

15-02-2012
zo 14.9.2011, ktorým sa meniía dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v zneni neskorších predpisovNariadenie Rady (ES) č. 1234/2007

11-02-2012
z 22.10.2007 o vytvorení jednotnej spoločnej organizácii trhov

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood