Facebook Statistics


Druhý diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“

19-12-2022
Foto: Druhý diel podcastu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydáva druhý diel podcastu „Science on the menu“, v ktorom sa zameral na nákazy prenášané potravinami.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal svoj prvý podcast: „Science on the menu“

14-12-2022
Foto:  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal svoj prvý podcast: „Science on the menu“Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) plánuje vydávať sériu podcastov, čím sa pridáva k ďalším európskym inštitúciám, ktoré využívajú podcasty na komunikáciu s obyvateľmi EÚ.

Európsky antibiotický deň - 18. november

20-11-2020
Foto: Európsky antibiotický deň - 18. november​Na 18. november pripadá Európsky antibiotický deň. Pri tejto príležitosti zverejnilo Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP), ktoré je súčasťou odboru bezpečnosti potravín Ministerstva zemědělství ČR (MZe ČR), článok o posilňovaní boja s rezistenciou voči antibiotikám. S dovolením českých kolegov vám prinášame originálne znenie článku. Neprehliadnite tiež možnosť sa registrovať na odber zaujímavých e-mailových noviniek ICBP v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca.


V zásielkach z Ázie sa vyskytli nevyžiadané rizikové semená

10-09-2020
Foto: V zásielkach z Ázie sa vyskytli nevyžiadané rizikové semenáÚstredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) upozorňuje na nevyžiadané zásielky semien, ktoré sú v niektorých prípadoch pribaľované do spotrebného tovaru z Ázie.


Vzdelávanie spotrebiteľov prostredníctvom internetu - Consumer Classroom

08-11-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o stránke zameranej na propagáciu vzdelávania spotrebiteľov a podporu vyučovania tejto témy na európskych stredných školách.

Otvorený úrad EFSA

04-04-2017
„Práca verejných inštitúcií, konkrétne tých, ktoré zabezpečujú zdravie verejnosti, by mala byť čo najprístupnejšia a najtransparentnejšia“ uvádza výkonný riaditeľ Úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) Bernard Url. V tomto videu približuje svoju víziu „otvoreného úradu EFSA“...


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood