Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávanie spotrebiteľov prostredníctvom internetu - Consumer Classroom

08-11-2017

Dovoľujeme si Vás informovať o stránke zameranej na propagáciu vzdelávania spotrebiteľov a podporu vyučovania tejto témy na európskych stredných školách.

Spomínanú stránku nájdete na adrese: https://www.consumerclassroom.eu/sk

S výhodami najnovších internetových technológií a spoločenského využívania internetu poskytuje stránka Consumer Classroom hotové vzdelávacie zdroje so širokým rozsahom tém v oblasti vzdelávania spotrebiteľov od udržateľnej a zodpovednej spotreby až po finančnú gramotnosť.

Stránka Consumer Classroom pozýva učiteľov, aby sa stali súčasťou dynamickej webovej komunity učiteľov v celej Európe aj mimo nej. Pomáha im zdieľať materiály so svojimi študentmi, podporuje medziškolské projekty pre rôzne predmety a ponúka učiteľom aj možnosť stať sa odborníkmi v oblasti vzdelávania spotrebiteľov na tejto webovej stránke.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood