Facebook Statistics
Značka Kvality

VYHLÁŠKA č. 158/2016 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. apríla 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje

22-02-2017

Cieľom vyhlášky je upresnenie niektorých ustanovení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje tak, aby znenie ustanovení umožnilo výrobcom nealkoholického piva a miešaných nealkoholických nápojov uviesť skutočný obsah alkoholu na týchto výrobkoch. Pre zachovanie kontinuity označovania obsahu alkoholu v týchto nápojoch sa ponechala možnosť nahradiť hodnotu skutočného obsahu alkoholu najvyššie prípustným množstvom alkoholu, ktoré sa aktuálne uvádza na týchto výrobkoch. Nutnosť úpravy znenia niektorých ustanovení predmetnej vyhlášky vyplynula z aplikačnej praxe a tiež z dôvodu zlepšenia informovanosti spotrebiteľa ohľadne skutočného obsahu alkoholu v nealkoholickom pive a miešaných nealkoholických nápojoch.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood